Jeg kan ikke huske at jeg var like reflektert og vitebegjærlig som dagens unge da jeg gikk siste året på ungdomsskolen. Hele 72 % av elevene i Drammen og Eiker som har fått undervisning i personlig økonomi fra oss dette skoleåret, forteller at de vil lære mer.

Det gleder mitt bankhjerte. For jeg vet at kunnskap om renter, lån, kortbruk, budsjettering og sparing gjør ungdommen bedre rustet til voksenlivet. Det kan hindre at de går i den berømte luksusfella, og bidra til at de blir økonomisk bevisste.

Den ideelle organisasjonen «Ungt Entreprenørskap (UE)» har sammen med Finans Norge laget et undervisningsopplegg som blant annet banker gjennomfører for elever på ungdomsskolen. Dette er en skoledag litt utenom det vanlige. Her får elevene, gjennom en app, velge studieretning, en jobb med reell inntekt og i oppgave å prioritere de disponible pengene. De setter opp budsjett, tar stilling til endring i livssituasjon og blir stilt overfor konsekvensene av valgene de tar.

Pengene dine

Privatøkonomi, pensjon, sparing, fond og bolig. Livet er fullt av store og små pengespørsmål.

I Drammens Tidendes faste spalte om privatøkonomi har vi invitert lokale eksperter til å gi tips og råd om hvordan du skal få bedre orden på økonomien din.

Har du innspill eller spørsmål om temaer vårt ekspertpanel bør skrive om, send det til [email protected].

Når vi er ute i skolen og møter en 10. klasse, første skoletime en mandag morgen, kan det være litt utfordrende å fange oppmerksomheten. Men når vi sammen starter deres digitale reise 10–15 år fram i tid, skifter stemningen.

De sitter som tente lys, deler høylytt sine synspunkt om lønnsforskjeller og boligpriser, samtidig som de stønner over vanskelige prioriteringer og uforutsette utgifter. De skjønner at de må få balansen til å gå opp, og at hvis de er smart med pengene sine så vil det gå bra. Det er sjelden de sitter med jakken på og venter på å få gå hjem når vi tester hva de har lært gjennom en Kahoot. Dette er ting de vil lære mer om.

Faktisk var UEs «annerledesdag» et springbrett til å ta den første diskusjonen om vår familieøkonomi. 15-åringen kom ivrig hjem og snakket om alt som skulle inn i et budsjett, og var overrasket over hvor lite penger hun hadde til rådighet med det yrket hun hadde valgt seg. Det satte i gang en nyttig samtale, og er noe vi i familien har fortsatt å prate om. Nå når hun står på egne bein med jobb og egen leilighet, er veien hjem til økonomiråd fortsatt kort.

Tar du med 15-åringen i planleggingen av familieøkonomien ved kjøkkenbordet, skjønner også de at sommerferie i utlandet ikke er «bankers» hvert eneste år. Og at det er en grunn til at de ikke kan få den nyeste iPhone-en hver gang den gamle knuses. Ungdommen er reflekterte og ansvarsbevisste, så la de ta del i diskusjonen. Det er slik de får kunnskap og kompetanse til å gjøre vurderinger og ta sine egne beslutninger.

Flere innlegg i DT-serien «Pengene dine»

Hva lærte du i dag, er et spørsmål vi ofte stiller elevene ved endt skoledag. Du skjønner at budskapet har nådd fram med svar som: «Jeg visste ikke at det kostet så mye med hus, mat og bil. Takk mamma.»

10. klasse-elevene som står på vippen ut i nestenvoksenlivet har akkurat tatt valg om videregående utdanning. Mulighetene er mange, og valget har konsekvenser for fremtidig karriere og økonomi. Med kunnskap kommer også trygghet. Trygghet til å ta bevisste valg. Enda mer praktisk læring både i skolen og hjemmefra vil bidra til at de unge blir bedre rustet til å styre unna gjeldsproblemer og å mestre livene sine.

I denne sammenhengen snur jeg gjerne om på det kjente ordtaket og sier: «Det man VET har man IKKE vondt av».

Nyheter fra Drammens Tidende