Nordisk turnmesterskap i Drammenshallen: Se de spektakulære øvelsene fra drammensturnerne her

Det manglet ikke på imponerende prestasjoner da turnere fra hele Norden inntok Drammenshallen lørdag.