Hun har stått høyt på bettinglistene helt siden hodejegerne startet jakten på ny kommunedirektør for Drammen kommune.

Bak den anonyme søkeren «kvinne (53)» skjulte det seg nemlig en person som både har vært ønsket, som kjenner byen og regionen godt, har lang og solid ledererfaring fra kommunesektoren, og som i de flestes øyne er det nærmeste man kan komme en bra match for Drammen slik forholdene er nå.

Trude Andresen er et kjent navn i drammensregionen, og var for øvrig den eneste kvinnen på søkerlisten. Blant ti menn. Hun har vært rådmann og kommunedirektør i Øvre Eiker i sju år, de siste årene også som leder av administrativ styringsgruppe i Buskerudbysamarbeidet, og rakk såvidt å bli varm i trøya i sin nye rolle som kommunedirektør i Indre Østfold, før hun nå returnerer til drammensregionen.

Hun regnes som god med folk, tydelig, motiverende og tøff. Hun vet hva det vil si å jobbe i en maktorganisasjon der politikk og administrasjon ikke alltid er på samme linje, og hun er ikke redd for å være synlig i offentligheten og media.

Slik sett krysser hun av på de fleste punktene på ansettelsesutvalgets kravspekk.

«Vi ser etter en robust og beslutningsdyktig leder som skaper handlingsrom, og som bygger organisasjonen sammen med dyktige ansatte», stod det i stillingsutlysningen.

Noe av det første Andresen må gjøre er å bygge et lag rundt seg med nettopp flinke folk. I Drammen kommune står nå en rekke nøkkelposisjoner ledig, eller blir snart ledig. Det gjelder blant annet stillingen som økonomidirektør, som kommunen måtte utlyse på nytt på grunn av for dårlige søkere. Nylig ble det kjent at byplansjef Anne-Marie Vikla slutter, og det har i det hele tatt og av ulike grunner vært tynt bemannet på toppen i kommunen. Det gir seg utslag i mangel på tydelig og strategisk ledelse, noe som er helt nødvendig for at en stor kommune som Drammen skal lykkes.

Det blir spennende å se hvordan Andresen vil løse dette. Og ikke minst hvilke ambisjoner hun har for Drammen.

For jobb nummer én blir å utvikle Drammen videre. Drammen etter kommunesammenslåingen er å regne som et uferdig prosjekt. På meglerspråk ville det kanskje stått oppussingprosjekt, vel å merke med et enormt potensiale. En indrefilet på det sentrale Østlandet, urbane kvaliteter med naturen rett utenfor, og tøffelavstand til hovedstadens mange fasiliteter.

Men altså uferdig og med store utbedringsbehov.

Med de trange økonomiske utsiktene kommunen står overfor som følge av lav tilflytting, lav yrkesdeltakelse, lavt utdanningsnivå, lav levekårsindeks, og eldrebølge, nytter det ikke bare å kutte for å få budsjettene i balanse. En ny toppledelse må legge frem planer for at også inntektssiden vokser. Drammen trenger rett og slett flere skatteytere. Da må kommunen bli et enda mer attraktivt sted å bo i og flytte til, og ikke minst et sted å jobbe og utvikle bærekraftige næringer i.

Dette er selvsagt et ansvar som også påhviler kommunens folkevalgte. Men akkurat nå kan det virke som de har mer enn nok med å rigge seg for høstens lokalvalg. Kommunedirektøren og hennes team skal på sin side ivareta helheten og forutsigbarheten. At det tross politiske skifter og turbulens gjennomføres og initieres tiltak som bidrar til at kommunen lykkes.

Det forutsetter at det er tillit mellom politikerne og kommunedirektøren. Den enstemmige ansettelsen av Trude Andersen, på tvers av de politiske skillene, er i så fall en god start.

Så skal sikkert også hun få kjørt seg etter hvert. På to do-listen står nemlig den stadig voksende samferdselspolitiske verkebyllen som regionen har slitt med siden vrakingen av Buskerudbypakke 2. Den kjenner Andresen så altfor godt til, og spørsmålet er om det er noe administrativt handlingsrom igjen å jobbe ut fra uten å tråkke i den politiske salaten.

Mye av utfordringen for den nye kommunedirektøren er å holde fast på de målene man har satt seg, og være tydelig på hvordan de kan nås. Blant annet om å bli den grønneste kommunen og legge forholdene til rette for et omstillingsdyktig og nytenkende næringsliv.

Det vil kreve en tøff, visjonær og en samhandlende leder for å få Drammen videre. En som har blikket rettet utover, og som har en avklart rolleforventning til den som overtar ordførerkjedet etter valget.

Tiden vil vise om Trude Andresen er rett kvinne for å få til alt dette.