Tatt med laser: Flere fartsforbrytere fikk forenklet forelegg