LIER: I en omfattende artikkel skriver E24 i dag om interne dokumenter som viser at ansatte som velger tariffavtale mister en rekke goder. Dette gjelder månedsbonus, tilstedebonus og lønnstagerbonus samt ulykkesforsikring, støtte til tannlege og arbeidsklær.

En ansatt som er i oppsigelsestid sier til E24 at ledelsens varsler om fjerning av goder fremstår truende, og at «systematisk motarbeidelse av fagorganisering» i TESS har medvirket til at han nå slutter i jobben.

TESS, som er et milliardkonsern med hovedkontor på Vitbank i Lier, har Stiftelsen Jølberg som hovedeier der gründeren og konsernsjefen Erik Jølberg har kontroll. TESS er store på leveranser av materiell til industrien, fra slanger og koblinger til sveis, og driver også utvikling av egne produkter blant annet til offshore.

Bekymrede ansatte

Drammens Tidende har i flere artikler skrevet om ansatte som under koronaen var bekymret for hvordan TESS praktiserte anbefalingene om hjemmekontor, noe også kommunelegen fant det nødvendig å påpeke.

Etter først å ikke ønske å svare på spørsmål fra E24 så svarte Erik Jølberg på kritikken per e-post. Her viste han til at når tariff-organiserte hadde valgt «fagforeningenes lønns- og gode-pakke» så kunne de selvfølgelig ikke få «dobbelt sett». TESS-ledelsen argumenterer med at bedriftens ordninger har gitt dobbelt så gode lønnstillegg som en tariffavtale.

Et av godene er støtte til blant annet tannhelse. En av bonusordningene er en tilstedebonus, en ordning der «En fraværsdag gir trekk på kr 1.500 i mulig bonus», ifølge et internt dokument.