DRAMMEN: Svelvik, Drammen og Nedre Eiker hadde lange tradisjoner for å dele ut frivillighetspriser da disse tre var separate kommunale enheter.

Tradisjonen brytes ikke, men det som er unikt denne gang er at den for første gang deles ut av storkommunen.

– Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt, heter det i statuttene.

Det er innbyggerne som selv foreslår kandidater, og juryen hadde denne gangen hele 44 å velge mellom. Nå er feltet skrumpet inn til et finaleheat på ti.

– Det var mange gode kandidater i år, og vi måtte ha en grundig prosess for å begrense listen til ti finalister, sier juryformann Mads Hilden i en pressemelding.

Selve prisen er på 40.000 kroner som doneres til en organisasjon valgt av vinneren.

Dette er de ti finalistene og juryens begrunnelse:

  • Barnekreftforeningen Buskerud for sitt arbeid for familier med kreftrammede barn, hvordan de har utviklet tilbudet sitt gjennom en tiårsperiode fra nesten ingen ting til alt de er i dag, hvordan de har stilt opp for familiene i den vanskelige koronasituasjonen og hvordan de gir pusterom for både barna og familiene deres.
  • Benedikte Hafr, Elvebyen HK for sitt engasjement for barn og unge og deres muligheter for å delta i gode fritidstilbud på tross av sosiale og økonomiske forskjeller, for oppbyggingen av Elvebyen HK fra en liten klubb med 32 spillere til et solid tilbud med mer enn 150 aktive medlemmer og for at hun er så mye mer enn «bare» en håndballtrener.

  • Berger Kirkes Venner for deres formidable innsats for å restaurere og bevare det viktige kulturminnet Berger kirke med bårehuset og kirkegården, for deres 2157 dugnadstimer, for deres mange pengeinnsamlinger og for å sikre at befolkningen kan fortsette å feire viktige merkedager som dåp, konfirmasjon og bryllup i deres nærmiljø.

  • DNT Ung Drammen for deres kjempeløft i frivillig innsats og aktivitet for ungdom i regionen de siste to årene, for deres arbeid for miljøet, for deres formidable satsing på inkludering, for deres fokus på både fysisk og psykisk helse og for at de er en fantastisk formidler av demokratiet.

  • Ekteparet Runar og Anne Jakobsen for deres over 60 år lange frivillige innsats for speideren KFUK/KFUM, men også for deres engasjement for enkeltmennesker og de svakeste i samfunnet vårt som strekker seg langt utenfor speideraktivitetene og det man kan forvente, for at de har bidratt til stor grad av inkludering, friluftsglede for at de er gode og sjenerøse menneskevenner.

  • Fiskestellgruppen i Drammenssportsfiskere for deres tilrettelegging for fiske i Finnemarka og Drammensmarka, for deres engasjement i viktige saker som omhandler forvaltning av våre felles ressurser, for samarbeid om Gapahuker og tilrettelegging for friluftsglede og for deres betydelige antall dugnadstimer for oppsyn og rydding i marka hvert år.

  • Ingvild Juvkam Dyve og ekte kjærlighet på Gulskogen for prosjekt med gratis fritidstilbud til alle elever fra 4. til 10. trinn, for initiativet, engasjementet og samlingen av mange gode krefter i lokalmiljøet, for inkludering, samhold og likhet og for arbeidet med å skape et varmere lokalsamfunn.

  • Vassåsens Venner for deres fantastiske arbeid med å gjenskape husmannsplassen Vassås med omkringliggende kulturlandskap slik den fremsto på 1800-tallet, for å ha skapt en møteplass for alle og for deres arbeid med inkludering, økt friluftsglede, kulturelle innslag og masse hyggelige aktiviteter til glede for veldig mange mennesker.

  • Rett fram opplevelser for deres arbeid og lokale engasjement for barn, ungdom og familier som av ulike årsaker faller utenfor, for deres viktige aktiviteter og opplevelser for de som trenger det mest, for at de er tilgjengelige for familiene i hverdagen og året rundt og for at de skaper glede og gode minner for mange mennesker som kanskje ikke hadde fått dette uten dem.

  • Banemannskapet ved Solbergbanen - Ola Austad, Thomas Bakken, Vidar Hagen og Bent Ole Bakken (SSK Islaget) for deres langvarige innsats og betydelige timer arbeid for å sikre barn, unge, voksne og familier muligheten til å drive idrett, lek og fritidsaktiviteter på Solbergbanen, for å skape et samlingssted for lokalsamfunnet og for å gå foran som gode eksempler på frivillig innsats.

Vinneren kåres 5. desember.