SANDE: Kontrollen fant sted langs Gamle Sørlandske ved Rølleshaugen.

Ifølge operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt ble 125 sjåfører kontrollert. Av disse ble følgende lovbrudd avdekket:

  • 1 anmeldt for promillekjøring (straffes som regel med betinget/ubetinget fengsel og bot).
  • 1 anmeldt for lavpromille (straffes som regel med bot).
  • 1 anmeldt for bruk av mobiltelefon.
  • 6 forenklet forelegg for mobilbruk (9.700 kroner).
  • 1 gebyr for manglende beltebruk (1.500 kroner).

Tidligere denne uken gjennomførte UP en lignende aksjon på Herstrøm i Solbergelva, hvor over 300 sjåfører ble kontrollert.

Også her ble én anmeldt for promillekjøring. Vedkommende hadde over én i promille.