Staten håver inn milliarder av kroner fra fortvilte norske strømkunder, det vil si vanlige folk. Anslag fra regjeringen viser at det offentlige tjener 30–40 milliarder kroner mer på høy strømpris. Det gir ikke god jul for vanlige folk.

«Kompensasjonsordningen» tilbake er på noen få milliarder kroner. Staten tar med begge hendene – og gir tilbake med lillefingeren. Tidenes høyeste strømpris brukes til å fylle statskassen på bekostning av næringsliv og folk flest.

I morgen er det julaften. Det er vanlig å spørre folk om hva de ønsker seg. Felles for de fleste med egen strømmåler, er at de trolig vil svare: «Lavere strømpris.» For de siste månedene har strømprisene skutt i været, opp mot åtte kroner per kilowatt-time. Til sammenligning har strømprisen de siste åtte årene i snitt vært rundt 31 øre per kilowatt-time.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Neste uke er det Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet som har ordet.

Regjeringen er blitt drevet fra skanse til skanse, uten evne til å ta skikkelige grep. Først la de fram en ordning med økt bostøtte. Den var for dårlig, men ble utvidet. Det kan saktens trenges støtteordninger når det varsles om priser opp mot åtte kroner per kilowatt-time. Og i en nyhetssending forleden dag ble det antydet at prisen i løpet av vinteren kan stige til hele 20 kroner. Det er bare å stålsette seg, det blir krevende tider for mange.

Staten fortsetter med storstilt eksport av strøm, selv om vannmagasinene har lav fyllingsgrad. Og på toppen arbeides det videre med flere prosjekter for elektrifisering av sokkelen. Ja, ifølge energiministeren er visst det helt nødvendig for å innfri deres klimapolitikk. Da er det på tide å endre politikk.

Fremskrittspartiet har foreslått i Stortinget at man skal stanse strømeksport når fyllingsgraden i vannmagasinene er lavere enn normalt for sesongen. Det er ikke Norges ansvar at Tyskland stenger sine kjernekraftverk og gjør seg avhengig av uforutsigbar kraftproduksjon som vind og sol. Regjeringen bør ta grep for at norske strømforbrukere ikke blir rammet av en feilslått energipolitikk på kontinentet.

Regjeringspartiene sier dessverre nei til Frps forslag om å avskaffe moms og elavgift på strøm, de nekter å være med på å redusere eksporten og viderefører den håpløse politikken med å elektrifisere sokkelen – det siste selv om det driver strømprisene til eventyrlige høyder og har en kostnad på cirka 50 milliarder kroner.

Morten Wold

  • Navn: Morten Wold (Frp)
  • Parti: Fremskrittspartiet.
  • Født: 1967.
  • Bosted: Vikersund
  • Yrke: Stortingsrepresentant for Buskerud fra 2013 -
  • Blant annet Stortingets tredje visepresident, medlem av helse- og omsorgskomiteen, og Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

Fremskrittspartiet har foreslått å utbetale 4.000 kroner umiddelbart til alle husstander i hele Norge. Det betyr at man er trygge på at alle og enhver får penger som kan brukes på å betale ned strømregningen.

Man går gjerne inn i et nytt år med både nyttårsforsetter og håp. Nå håper de fleste på lavere strømpriser. Dessverre blir det trolig verre hvis den nye ordningen for nettleie innføres. Det skulle skjedd fra nyåret, men er foreløpig utsatt. Kommer den på plass, vil også den ramme norske strømkunder. Det er å håpe at Frp får med seg det politiske flertallet på å skrote hele ordningen permanent.

En slik ordning vil bety at det skal dras inn enda større beløp på strømregningen. Årsaken er at det politiske flertallet vil senke bruken av energi i klimaets navn. Med den nye nettleien vil man blant annet innføre en rushtidsavgift, der strømmen vil være dyrere på enkelte tidspunkt på døgnet – gjerne på tider der folk vanligvis tar seg en dusj eller lager middag. Og så er det ditt forbruk på tiden strømmen er dyrest, som skal danne grunnlag for det du skal betale. Det er ran på høylys dag.

Dette kan bli resultatet av en villet klimapolitikk. Den nye nettleien ønskes implementert som et klimatiltak, men det eneste man vil oppnå med det, er å gjøre livet vanskeligere og dyrere for vanlige folk.

Nettleien må senkes, ikke økes. Strømkrigen man har drevet mot det norske folket, må ta slutt. Politikerne må innføre tiltak som får strømprisene ned, og den nye nettleieordningen må ikke innføres. Elektrifiseringen av sokkelen må for all del stanses. Fremskrittspartiet har løsningene på utfordringene, mens regjeringen med Støre, Vedum og støttehjulet SV virker handlingslammet.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Fattigdom kan ikke ties i hjel

Les også

Jeg er ikke tilhenger av omkamper, men rusreformen er for viktig til å bli lagt i en skuff

Les også

Vi må ta makten over strømmarkedet tilbake

Les også

Den tilliten som må gjenreises skal gjenreises. Jeg er klar til å gjøre min del av jobben