Tidenes sykkelsatsing, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide da han nylig la fram Nasjonal transportplan (NTP).

Han kan få delvis rett. I 2033.

Skal vi se sykkelspor av satsingen raskere, må vi få inn klare forpliktelser og en tydelig tidsplan i byvekstavtalene, som her i Drammensområdet.

I Drammen gjennomføres cirka 5 prosent av personreisene på sykkel. Andelen er stabil, etter at det ble registrert en vekst fra 4 til 5 prosent i perioden 2014 til 2018. I tillegg er det et mål i ny Nasjonal Transportplan om 20 prosent sykkelandel i byene, som også er målet i Drammen kommunes foreslåtte sykkelplan.

Syklistenes landsforening lokallag Drammen, Lier, Asker har som mål å bidra til å løfte sykkelandelen i Drammen, og gjennom vårt arbeid ønsker vi å bevisstgjøre og ansvarliggjøre politikerne. Samtidig ønsker vi å delta aktivt i arbeidet og inviterer til sykkeldugnad og samarbeid. De gode løsningene finner vi i samarbeid, i tråd med FNs bærekraftsmål 17.

Regjeringens mål er at 20 prosent av personreisene i byområdene skal være på sykkel innen 2033, tilsvarende 8 prosent på landsbasis. Dette er mål som alle vi i Syklistenes landsforening har kjempet hardt for å beholde, og som vi er veldig fornøyde med videreføres.

Men målene må følges opp av konkrete planer og prioriteringer raskt. Vi må trå raskere. Konkret satsing på aktiv transport må økes, og vi er særlig utålmodige når det gjelder utbygging av sammenhengende sykkelveier.

Parallelt med utbygging er lokallaget opptatt av forståelse for trafikkregler, tilrettelegging på arbeidssted og motivasjon. Dette var temaer som ble diskutert på lokallagets årsmøte mandag 22. mars. Vi må jobbe både med de store systemendringer, men også med hverdagslige utfordringer.

Byvekstsavtalene er nøkkelen til systematisk satsing på sykkel og gange i byene. Avtalene sikrer nullvekstmålet, som betyr at all vekst i persontrafikk skal komme gjennom mer sykling, gange og kollektivtrafikk.

Dette har Syklistenes Landsforening vært tydelige på i innspillene til NTP. Å sikre at flere sykler og går er både helsefremmende og miljøvennlig. Derfor fikk vi med oss 20 andre organisasjoner, fra blant annet miljøbevegelsen og helseorganisasjoner, til et samlet opprop for mer satsing på aktiv transport og mobilitet. Og vi er blitt hørt.

Regjeringen følger opp fire inngåtte byvekstavtaler og ønsker å etablere fem nye. Et av de områdene er Drammen og Buskerudbyen. Samlet satsing på byområdene i denne planen er på om lag på 80 milliarder kroner de neste 12 årene. Hvor mye av potten som faktisk skal gå til sykkel og gange må tydeliggjøres og konkretiseres i det videre arbeidet med NTP, slik at det er mulig å følge det opp.

Dette er en unik mulighet for den enkelte kommune og byområde til å sikre lokal byutvikling og lage effektive og grønne transportårer. Her må vi sammen med lokale politikerne følge opp. Vi i Syklistenes Landsforening hjelper dere mer enn gjerne med god tilrettelegging for syklister.

Dersom ambisjonsnivået i NTP følges opp både sentralt og lokalt, er det en god sjanse for at vi kan nå målet om at flere sykler og går, for helsa, bymiljøet og klimaets skyld. I god tid før 2033.

Vi i lokallaget Drammen, Lier, Asker står klar til å hjelpe dere. Vi ønsker å sette fokus på sykkelen som hverdagens transportmiddel for alle og håper at vi kan invitere ordføreren på sykkeltur om ikke så lenge for en prat om hvordan vi kan samarbeide best mulig. Vi sees på to hjul!

Fotograf: Inger-Marie Torstvedt.

Les også: