I et innlegg der Drammens Tidende beskyldes for kampanjejournalistikk av Arbeiderpartiet Drammen sies følgende:

«Drammen kommune skal vokse, og vi ønsker å bli en kommune som lokker til oss barnefamilier og unge etablerere. Man kan altså ikke bare bygge og tilrettelegge ut fra dagens barnetall».

Det er ikke bare DT som vil mene at dette begynner å ligne på noe som «peker seg ut i særklasse som et uansvarlig prosjekt».

I disse dager behandles barnehagestruktur i Drammen, budsjetter skal reduseres på grunn av synkende barnetall, barnehager vurderes nedlagt.

Det blir umulig å argumentere for begge disse sakene, de er ikke forenlige. Det er de samme barna, det er de samme tallene. Faktisk vil det kunne argumenteres for at tallene er sikrere for ungdomsskoleelever enn for barnehagebarn, da fødselstall er mer usikre enn tall på de barna vi allerede har.

Gå nå gjerne for en politikk som er progressiv og gå for vekst og tilflytting, men da må dere faktisk ta konsekvensene av dette også i de vedtakene dere gjør for barnehagesektoren. Skal det bygges en ny ungdomsskole, kan dere umulig velge å legge ned barnehager.

Make it make sense nå, Arbeiderpartiet.