Til de som tror det «bare er å tenke kreativt». Uteskole kan være nødvendig

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.12. mars var en historisk dag. Det ble bestemt at alle skoler og barnehager skulle stenges med umiddelbar virkning og på ubestemt tid.

I løpet av svært kort tid fikk skolene på plass et digitalt opplæringstilbud til alle elever i en situasjon hvor lærere og elever ikke kunne møtes fysisk på skolen. Skolebyggene har vært stengt, men opplæringstilbudet har blitt ivaretatt.

Politikerne i de tre kommunene som nå er Drammen har gjennom de siste åra sørget for en digital infrastruktur som gjorde dette mulig. Det fortjener de ros for. I den samme perioden har ledere og lærere satset tungt på å opparbeide solid digitale kompetanse på skolene. Uten dette hadde vi neppe fått til et så godt skoletilbud i en situasjon der byggene måtte stenges.

Innsatsen til alle ansatte og ikke minst elevene har vært enorm de siste ukene.

Etter 23 stengte dager åpnet barnehagene. Til nye rutiner og en ny barnehagehverdag. Og det har blitt enda tydeligere at barnehagene har for dårlig grunnbemanning. For å få til det som egentlig er intensjonen i bemanningsnormen måtte åpningstidene reduseres. Det er nå et stort press på å få åpningstidene i barnehagene tilbake til «normalen», men med gjeldende smittevernregler er det ikke mulig.

Etter 29 hjemmeskoledager fikk endelig 1.–4. trinn komme tilbake til klasserom, venner og lærere. Til nye rutiner og en annerledes skole. Og heldigvis de som det kanskje har vært aller vanskeligst å lage et tilfredsstillende opplegg for, yrkesfagelever på VG2 og VG3. Det var helt nødvendig å sikre at de som er avhengig av praktisk opplæring også fikk komme tilbake.

Torsdag kom beskjeden om at samtlige elever i grunnskole og videregående på en eller annen måte skal få komme tilbake i løpet av denne uka. Vi er svært glade for at elever og lærere skal tilbake til skolene nå. Vi i Utdanningsforbundet er fornøyd med de tydelige signalene om at dette må tilpasses lokale forutsetninger, slik at det kan gjøres på en trygg og god måte.

Avgjørelsen om når hver enkelt skole og hvert enkelt trinn åpner, og på hvilken måte, er i Drammen kommune delegert til den enkelte rektor. Vi mener det var klokt, fordi det må tas hensyn til lokale forskjeller. Det er et enormt puslespill å få dette til å fungere for alle skoler, og det jobbes på spreng for å bli klare.

Det er viktig at skolebyggene åpnes, men det må skje på en forsvarlig måte. Derfor må det bli ulike løsninger på hvordan man løser dette på skolene. For at tilbudet til elevene skal bli trygt og bra, og ikke minst stå seg over tid, må det også være aksept for at det ikke kan forventes at alle elever kommer tilbake til en skolehverdag slik den var før 12. mars.

Det vil være et begrenset skoletilbud og Utdanningsforbundets medlemmer er opptatt av at de må få bruke sitt profesjonelle skjønn til å legge opp aktiviteter som passer nærmiljøet, elevgruppa, og andre forutsetninger. Uteskole blir ofte nevnt som et virkemiddel for å klare en trygg gjenåpning. Kravene til smittevern gjør at det rett og slett ikke er plass til alle elevene innendørs samtidig på skolene.

Ulike elevgrupper kan heller ikke uten videre bruke det samme rommet ulike deler av dagen. Da må lærerne tilrettelegge for aktiviteter som lar seg gjennomføre. Det er en stor utfordring. Siden det ofte i liten grad er hensiktsmessig (eller trygt) å være alene om en stor elevgruppe over lengre tid, vil uteskole i praksis ofte bety to lærere og 40 elever (5.-10. trinn) hele dagen ute. Dette perspektivet bør alle som har sterke meninger om at det «bare er å være kreativ», ha med seg.

Enkelte, blant annet Høyres Mathilde Tybring-Gjedde i Stortingets utdannings- og forskningskomité, har tatt til orde for at det nå blir viktig å teste og kartlegge elevenes faglige nivå for å finne ut «hvor de står» og hva de eventuelt har av «tapt» læring. Våre medlemmer kjenner seg lite igjen i dette behovet.

Stort trykk på faglig kartlegging når elevene nå kommer tilbake er feil fokus. Det er liten grunn til å tro at lærerne har dårlig oversikt over hvor hver elev «står» faglig. Elevene har jobbet med oppgaver og levert inn store mengder både skriftlige og muntlige arbeider digitalt i hjemmeskoleperioden. Det har foregått tett oppfølging av elevenes arbeider og noen har også hatt et tilbud på skolen.

Nå vil etter hvert mer av undervisningen skje i normale former, men samtidig er det viktig å ivareta det vi vet mange elever savner mest: Sosial samhandling og gode opplevelser i et fellesskap. Vi vet at noen elever har hatt mindre utbytte av hjemmeskolen enn optimalt. Samtidig vet vi også at lærere har brukt enormt med tid og krefter på å gjøre det de kan for å følge opp disse i samarbeid med foreldrene.

Behovet for ressurser til å fortsette å følge opp de som trenger det aller mest har vært stort i perioden skolebyggene har vært stengt. Det behovet er ikke blitt mindre nå. Tvert imot.

Sjekk når skolen åpner

Aronsløkka skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 12. mai.

Bragernes skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 12. mai.

Brandengen skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 12. mai.

Børresen ungdomsskole: 8.- 9. - og 10. trinn åpner 12. mai

Danvik skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 13. mai.

Eknes ungdomsskole: 8.- 9. - og 10. trinn åpner 13. mai.

Fjell skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 13. mai.

Frydenhaug skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 12. mai. Det samme gjør 8.- 9. - og 10. trinn.

Galterud ungdomsskole: 8. og 9. trinn åpner 13. mai. 10. trinn åpner 12. mai.

Gulskogen skole: 5. og 6. trinn åpner 12. mai. 7. trinn åpner 13. mai. 8. og 9. trinn er også tilbake 13. mai. 10. trinn åpner 12. mai.

Hallermoen skole: 5. og 6. trinn åpner 13. mai. 7. trinn er tilbake 11. mai.

Killingrud ungdomsskole: 8.- 9. - og 10. trinn åpner 13. mai.

Kjøsterud ungdomsskole: 8.- 9. - og 10. trinn åpner 12. mai.

Konnerud skole:

Krokstad skole: 5. og 6. trinn åpner 13. mai, mens 7. trinn er tilbake 12. mai.

Marienlyst ungdomsskole: 8. trinn åpner 14. mai. 9. trinn åpner 15. mai og 10. trinn er tilbake 12. mai.

Mjøndalen skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 13. mai.

Rødskog skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 11. mai.

Skoger skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 13. mai.

Solberg skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 12. mai.

Steinberg skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 11. mai.

Stenseth skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 12. mai.

Svelvik ungdomsskole: 8. og 9. trinn åpner 13. mai. 10. trinn er tilbake 12. mai.

Svensedammen ungdomsskole: 8. og 9. trinn er tilbake 13. mai. 10. trinn åpner 12. mai.

Tangen skole: 5. og 7. trinn åpner 11. mai. 6. trinn er tilbake 13. mai.

Tømmerås skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 14. mai.

Veiavangen ungdomsskole: 8. trinn åpner 14. mai. 9. trinn åpner 13. mai, og 10. trinn er tilbake 12. mai.

Vestbygda skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 13. mai.

Øren skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 12. mai.

Åsen skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 12. mai.

Åskollen skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 12. mai.

Åssiden skole: 5.- 6.- og 7. trinn åpner 12. mai.

UNG11

Voksenopplæringen: Uke 20, gradvis åpning, men i kombinasjon med digital hjemmeundervisning grunnet romkapasitet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken