Til seierherrene (og kvinnene!): Gratulerer. Skål i champagne. Korsfestelsen er foretatt og det vil ikke skje noe den tredje dag.

Til den som kastet den første sten (og til dem som kastet alle de andre): Vi er mange som vil lytte for å høre singlingen i glass.

Til fariseerne og de skriftlærde:
Vokt deres steg og følg den smale sti. Intet feiltrinn vil bli tålt Ingen tilgivelse blir gitt, og ingen skal få en ny sjanse.

Til dere som toer deres hender: Vit at rettferdigheten er skjør, når både loven og dommen overlates til den frådende menneskemobben.

Til disiplene: Gå ut i verden og spre ord til forsvar for den korsfestede. Vær modige, for dere vil bli forfulgt og fordømt, før dere kastes til Colosseums løver.

Drammens Tidende mener:

Les også

Trond Giske er ikke løsningen på Aps problemer. Akkurat nå er han selve problemet