Har du vært lærer for 10. trinnselever i år?

Dette året startet der det forrige endte, i gult nivå. Det tok ikke lang tid før vi igjen var på rødt nivå med de restriksjonen det innebærer. Der har vi vært mer eller mindre siden i oktober/november. I dag skriver jeg 27. april. Det er omtrent seks måneder. Seks måneder som jeg har hatt elevene til og fra fysisk på skolen og på Teams. Jeg er ikke alene om det. Det gjelder store deler av Skole-Norge.

Hva har dette med muntlig eksamen å gjøre? Jo, nå skal du høre, eller lese, er vel mer rett. Det har vært vanskelig å gjennomføre prøvemuntlig for disse elevene. Noe jeg mener er viktig, alle må øve for å bli gode. Det har vi ikke fått til på den måten vi ønsker i år. Det har vært vanskelig for å oss som har stått for planlegging og gjennomføring å legge til rette for gode øvingsarenaer. Min påstand er at det er langt fra det samme å ha en muntlig framføring på Teams som å ha dette i et klasserom. Disse rammene, alvoret som preger situasjonen med å komme inn til faglærer i et klasserom, med pc-en og starte en presentasjon med tilhørende fagsamtale etterpå, ja det er noe helt annet enn et møte på Teams. Den erfaringen har jeg ikke klart å gi mine elever, og jeg tror ikke jeg er alene om å være i denne situasjonen.

Hvorfor er dette så viktig, å øve altså? Jeg har et inderlig ønske om å sende fra meg robust ungdom som tåler en støyt, som har fått prøve seg i kjente omgivelser før jeg sender dem ut i det mer ukjente. Det har denne pandemien gjort vanskelig med tanke på muntlig eksamen. Det er vesentlig å få lov å øve på en slik situasjon som muntlig eksamen er. Igjen, vi er nok ikke alene om dette, dette gjelder mange skoler i landet, spesielt dem som har hatt stort smittetrykk i sin region.

Hva med rettferdigheten her? Alle elever i landet har ikke hatt det som oss, de har fått øvd, vært på skolen, hatt en mer eller mindre tilnærmet vanlig skolehverdag. Det er bra. Men for alle de som har hatt rødt nivå med mer eller mindre tilstedeværelse på skolen, har det ikke vært slik. De har mest sannsynlig ikke fått øvd på selve framføringen og fagsamtalen i klasserommet. Med dette bakteppe kan jeg ikke finne rettferdighet i å gjennomføre muntlig eksamen på 10. trinn i år.

Høye skuldre på ungdommen i dag? Ja, det er det. Vi skal nå ut og forberede dem på en muntlig eksamen, der de ikke har noen egen erfaring med hvordan den gjennomføres. Det kommer stadig fram i mediene at mange unger sliter nå. En muntlig eksamen kan gjøre dette enda verre. Usikkerheten på denne situasjonen er noe du kanskje har kjent på selv. Nerver som er på høykant og nervøsiteten i en helt ny situasjon gjør i det minste meg litt engstelig og redd selv om jeg anser meg selv som robust. Men disse ungdommene har ikke min lange livserfaring. La dem slippe å kjenne på mer høye skuldre nå, hverdagen deres er tøff nok som den er.

Har du hatt en samtale med mange 10. trinnselever i våres? Det har jeg, de er unge, seriøse, ambisiøse og ikke minst nervøse. De aller fleste jobber hardt og legger ned mye tid i skolearbeidet. Likevel sitter de med en følelse av å ikke få med seg så mye som de ønsker på grunn av pandemien. Dette har kommet fram i mediene mer enn en gang i løpet av denne våren. De er mer engstelige med tanke på muntlig eksamen enn jeg har opplevd før med 10. trinnselever.

Så til de siste usikkerhetene som er med oss hver dag, er vi på skolen i morgen? Sitter vi i karantene? Er sensor, elev, faglærer smittet? Kommer sensor? Jeg tenker at dette opp i alt det andre usikre vi har, er gode grunner for å la disse elevene slippe å gjennomføre en eksamensform de ikke har øvd på, høye skuldre og en urettferdig oppkjøring fordi landet vårt er langstrakt med ulikt smittenivå.

Muntlig eksamen, er det så viktig å true den gjennom? Hva er egentlig målet med den? Jeg bare spør. Har du vært lærer på 10. trinn i år? Dethar jeg. Jeg har prøvd så godt jeg kan for å sørge for å sende fra meg robuste ungdommer som er klare for en støyt, men jeg er definitivt ikkeklar for å sende dem ut i en muntlig eksamen som jeg ikke har fått forberedt dem på slik jeg normalt gjør.

Derfor ber jeg deg: Avlys muntlig eksamen også i år.