I drammensområdet har vi flere gode videregående skoler med studieforberedende utdanningsprogram. Drammen videregående skole er en av dem med 1.300 elever. I tillegg har vi private videregående skoler som Akademiet driver med til sammen 670 elevplasser.

Akademiet videregående skole i Drammen har hatt førsteplass på elevundersøkelsen i mange år. De 670 elevplassene er det partier som vil avvikle.

Høyre mener at som elev skal du kunne velge mellom offentlige skoler eller private skoler der det finnes. Noen ønsker å bytte skolemiljø, mens andre ønsker å gjøre valg som passer bedre for videre utdanning eller arbeid. Uansett hva elevene velger, så er det et valg de selv må få ta.

Arbeiderpartiet mener det er i drøyeste laget at elevene skal få velge. Du skal få velge linje, men der stopper også valgfriheten. Du skal gå på den skolen som er nærmest deg, og private alternativer vil de ikke ha. De vil satse på den offentlige skolen og forsvare den som felles arena for utdanning. Derfor sier de nei til «kommersielle» skoler.

Les også

Det skal liten fantasi til før man forstår at Akademiet er blant skoletilbudene de da tenker på å fjerne. Det er den samme ideologien som ligger bak fjerningen av fritt behandlingsvalg. Det offentlige er best, og det er valget det offentlige gir deg.

Av landets 420 videregående skoler er 100 private. Vi har nå over 40.000 elever i Viken og vil få 8.000 elever i nye Buskerud. Det er elever som legger konkrete planer for egen fremtid, om hva de ønsker å bli, og ikke minst veien fram dit.

Flere debattinnlegg og kronikker

Det som er veldig spesielt, i debatten om hvor stor valgfriheten skal være, er at de partiene som er imot fritt skolevalg ofte er for at 16-åringer skal ha stemmerett. De unge skal kunne bestemme hvilken vei samfunnet skal ta, men ikke sin egen vei i det samme samfunnet.

Høyre ønsker et mangfold i skoletilbudet mens Ap satser på den offentlige skolen. Hvordan Ap skal gjennomføre en satsing på den offentlige skolen samtidig som de sier nei til 670 skoleplasser fra privatskoler, er det nok mange som ønsker svar på i god tid før valget. Spesielt i en tid der det er knapphet på skoleplasser i drammensområdet.

For Høyre er det viktigst at vi har et mangfoldig skoletilbud hvor elevene har reelle muligheter til å definere sin egen fremtid. Derfor vil Høyre alltid stå opp for et skoletilbud med blanding av private og offentlig skoler, der elevene kan velge det tilbudet de selv ønsker.

Nyheter fra Drammens Tidende