Vi i Drammen guideforening synes mye tyder på at Drammen by og drammenserne generelt mangler interesse for å tilrettelegge for reiseliv, ta imot gjester og å markedsføre byen og dens muligheter.

Reisebyrået i den gamle brannvakta fungerte lenge som turistkontor for Drammen, men for et par år siden ble avtalen med reisebyrået avsluttet og kommunen opprettet kontor for turistinformasjon inne i Rådhuset.

Drammen Guideforening organiserer spesialutdannede, autoriserte personer som på en profesjonell måte kan vise byen vår fram til turister, nyinnflyttede, studenter, innen- og utenbys firmaer/foreninger og andre som måtte ha behov for slik informasjon. Vi vil gjerne delta i diskusjonen om reiseliv og turisme som har oppstått etter intervjuet med Tom Søgård fra Byen Vår Drammen i begge lokalavisene sist i juli. Dette er senere fulgt opp av politikere og andre interesserte.

Drammens daværende turistsjef, Roald Karoliussen, sørget i 1994 for å skaffe utdannelse til et antall guider i samarbeid med Norges Guideforbund, og senere er det holdt nye kurs. Guidene sørger selv for å holde seg oppdatert på det som skjer i byen. Vi tar imot oppdrag, og vi arrangerer byvandringer under mottoet «Kjenn din by».

Selv om Drammen ble utnevnt til «Årets Kulturby» virker det ikke som om man vil utnytte denne muligheten til reklame for byen. Til tross for mange innspill og ideer, skjer det ingenting, tvert imot reduseres mulighetene sterkt. Vi kan ta noen eksempler.

  • Det er ingen steder i sentrum eller ved utsiktspunkter hvor det går an å stoppe med en turistbuss, enten for av- eller påstigning eller for å bare se seg om. De plassene som fantes langs Gamle Kirkeplass og Øvre Strandgate er for lengst tatt til ordinær parkering.
  • Muligheter for parkering av bobiler for den som gjerne vil spasere og se seg om, eksisterer ikke.
  • Elvecruise med båt var populært, men dette tilbudet eksisterer ikke lenger. Navnet Elvebyen er fremdeles i bruk, men uten et båttilbud mister navnet mye av sitt innhold.
  • Reiselivsorganisasjonen Visit Norway har et medlemskontor i Drammen, men dette har for små ressurser til å kunne være en viktig påvirkningsfaktor.
  • Drammen kommunes hjemmeside har ikke noe punkt om turistinformasjon på førstesiden. Det må man søke seg fram til, og hvor mange gidder det?
  • Viktige skilt forsvinner bak kommunale trær. Dette har vært påpekt flere ganger, men ingenting skjer.
  • Etter den siste ombyggingen av Rådhuset fremstår kommunen som ganske utilgjengelig og lukket. Selv om inngangen er merket med grønt skilt for informasjon, er det ikke fristende å gå inn gjennom den borglignende inngangen. I hyllen med brosjyrer finner man ofte mer informasjon om andre severdigheter enn de som fins i Drammen, for eksempel om Telemarkskanalen eller Hadelands glassverk.
  • Drammens internasjonalt kjente attraksjon, Spiralen, har i årevis vært forsømt. I anleggsperioden på 1950-tallet ble det laget en modell som viser hvordan tunnelen var konstruert. Denne modellen «forsvant» og ble gjenfunnet i en kommunal kjeller i 2013. Modellen står nå i en krok inne i Rådhuset, angivelig fordi noen syntes den ikke var pen nok til å stilles ut ved vinduene mot gaten slik at folk kunne se den.
  • Det er laget en turistguide for Drammen som er trykket i år. Denne har det ikke vært gjort noe for å markedsføre ut over kommunens egen hjemmeside. Boken ligger også som pdf-fil på kommunens hjemmeside, og her er det ikke tatt noen forbehold om at noe kan være stengt, for eksempel Kjøsterudjuvet, som ennå ikke er åpnet etter ulykken i fjor. At en midlertidig stenging ikke blir tatt med i en trykksak, er opplagt, men at man ikke har oppdatert informasjon på hjemmesiden, tyder ikke på det store engasjementet.

Det hører med til bildet at Drammen Guideforening henvendte seg til Drammen kommune, hovedutvalget for kultur, i februar i år, med ønske om dialog. Henvendelsen er til dato ikke besvart.

Drammen Guideforening har lenge ønsket å styrke arbeidet ved å arrangere kurs for nye guider. Men så lenge interessen for turisme og informasjon om byen er så laber, nøler vi med å sette i gang. Vi som i dag er guider blir ikke yngre, vi heller.

Drammenserne har all grunn til å være stolt av byen slik den fremstår i dag. Men hvis vi skal nå alle de som «har hørt at Drammen er blitt så fin», så må mange flere engasjere seg. Alle gode krefter må gå sammen om å opprette et ordentlig turistkontor i Elvebyen.

Les også

Slik kan Drammen bli en av de beste turistdestinasjonene i landet

Les også

Bobilplasser i Drammen: Hvorfor det?