Jeg ønsker å overbringe en god nyhet til ansatte i Drammens kommunale barnehager: Nå er det vedtatt at dere skal ha tillit til å bruke faglig skjønn i utøvelsen av det pedagogiske arbeidet.

Dette er tillitsreform i praksis, eller som jeg sa under møtet i hovedutvalget for oppvekst og utdanning, en liten revolusjon for drammensbarnehagene.

Det burde vært en selvfølge at det er de ansatte med barnehagefaglig utdanning og erfaring som skal vurdere hva slags metoder og verktøy det er behov for i det pedagogiske arbeidet, men historien viser noe annet. Drammen har lenge hatt en praksis der barnehagene har blitt pålagt å bruke bestemte programmer og kartleggingsverktøy. Det er ikke lenge siden alle barnehagene skulle bli «Være sammen-barnehager».

I gamle Drammens siste plan for barnehage og skole, «Læringsløp Drammen», var et av kvalitetsmålene at alle barn skulle kartlegges med TRAS. Barnehagene var inntil nylig pålagt å bruke kartleggingsverktøyet «Klassetrivsel» for å kartlegge relasjoner i barnehagen. Verktøyet har fått kritikk for å legge opp til at barn skal rangere hverandre og vurdere hvor godt de voksne liker dem.

Nå er ingen kommunale barnehager pålagt å bruke bestemte metoder og verktøy. I orienteringssaken fra hovedutvalgsmøtet 9. mars med den fine tittelen «Hvordan sikre tillit til faglig skjønn i barnehagene?» er rådmannen tydelig på at kommunens barnehager skal få tillit til å utvise profesjonelt skjønn med utgangspunkt i rammeplanen. For å støtte barnehagene i å gjøre gode faglige og etiske vurderinger i møte med metoder, programmer og verktøy man blir presentert for, skal kommunen utarbeide en veileder som tar opp i seg aktuelle faglige og etiske dilemmaer.

Tillit er vanskelig å vedta, men man kan jobbe politisk for å legge til rette for det. Med denne saken har vi kommet et stykke på vei. Resten av veien må de ansatte i barnehagene gå, og den håper jeg dere går med hodet heva og med sekken full av faglig sjøltillit.

LES OGSÅ: