Innføringen av tilstedeværelseskrav, altså en voksenversjon av «fraværsgrensa», har blitt innført på USN.

Grunnskolelærerutdanning, heretter omtalt som GLU, har gjennomgått flere pilotperioder og nye prosjekter de siste årene. Dette er å forvente som en sunn fremgangsmåte for et universitet som jobber hardt for og har ambisiøse mål om å forankre seg lokalt, være arbeidslivsrelevant og bli Norges mest attraktive universitet.

Annet å forvente fra et universitet med ambisiøse mål er forutsigbarhet, tilrettelagt medvirkning og fremtidsrettet fremgang. Dette har ikke studentene på GLU opplevd.

Studenter, som resten av samfunnet, møter på ganske mange utfordringer. Inflasjon, umulig boligmarked og sviktende psykisk og fysisk helsetilbud. Forskjellen mellom studenter og resten av samfunnet er derimot én ting: Studenter blir ansett å være i «dvalemodus». Vi tar opp lån uten å ha noe fast inntekt, flytter midlertidig til ukjente deler av landet alene og tilhører ingen «ordentlig» samfunnsgruppe før vi er ferdig med utdanningen og skaffer oss en jobb/familie/eiendom etc.. Enda verre er det for de som allerede er etablert og begynner å studere. De faller flere steg tilbake i prioriteringsrekka.

Studenter som mistet jobben under pandemien fikk ikke noe koronastøtte, de fikk koronalån. Studenter som leier utenom samskipnaden får 1. 500 kroner i strømstøtte per semester, istedenfor månedlig. Vår kjære utdanningsminister oppfordrer studenter til å skaffe seg deltidsjobber, istedenfor å øke studiestøtten i takt med resten av økonomien i landet.

Les også

Med dette som utgangspunkt svarer vår visedekan med å «understreke at dette er et fulltidsstudium» når studenter klager på at de ikke får mulighet til å jobbe pga. innføringen av dette kravet. Jeg kan med sikkerhet svare på vegne av alle studenter – vi vet. Studenter er klar over hva de søker på, og hva de studerer. Det er nettopp derfor våre studenter valgte USN istedenfor «for eksempel OsloMet der studentene må møte på 80 prosent av undervisningen». GLU-studenter som nå går tredje året av sitt fem års studieløp, har vært klar over betingelsene. De har skaffet seg jobber og dannet sine rutiner basert på nettopp de betingelsene. Der universitet har mål om å være arbeidslivsrelevant, blir det innført krav som hindrer studentene i å jobbe på relevant arbeidsplass.

Der visedekan henviser til at Drammen scorer over gjennomsnittet for læringsmiljø på studiebarometeret, svarer også våre GLU- studenter at de bruker over gjennomsnittet timer per uke på betalt arbeid.

Hvorfor har dette tallet ikke blitt tatt i betraktning når man skulle ta en vurdering som kan påvirke studentenes hverdag betraktelig?

Universitets vertskommune, altså Drammen, har investert ressurser til å etablere et godt samarbeid med USN. Bl.a. ved å opprette et studentråd og gode mangfoldige praksisplasser for studier der det er behov. Studentrådet har som hovedoppgave å være et bindeledd mellom Drammens studenter og å gjøre kommunen mest mulig studentvennlig.

Les også

Som leder av dette kommunale rådet, og som en som har jobbet mesteparten av studietiden min innenfor studentdemokratiet ved USN, må jeg si at jeg blir provosert over argumentasjonen brukt for innføringen av dette kravet som påvirker våre studenter på negative måter.

Drammen kommune har som vertskommune jobbet hardt med å tilrettelegge for gode, trygge og stabile praksisplasser overalt i kommunen. Målet med gode praksisplasser er selvsagt best mulig utdanningsmulighet og å bidra til en egnet studietid til studentene. Men det er ikke vits i å prøve å «skjule» faktumet at kommunen ønsker at studentene skal bosette seg i her. Målet er å gi dem trygge arbeidsplasser for at de skal ha lyst til å få seg fast jobb på våre skoler etter studiet. De skal ha lyst til å bosette seg her, undervise barna våre i vår kommune, danne egne familier og nettverk her og betale skatt til oss. Og vi vet at studenter som begynner å jobbe i vertskommunen, danne vaner og rutiner og ikke minst gode kollegium, har mye større tendenser til å bli igjen etter studiet.

Lærere er en manglende ressurs i landet, og når vi er så heldige at de «produseres» i vår kommune så er det en selvfølge at vi ønsker at de skal bli her. Og dermed gjør vi så mye vi kan for å gjøre det aktuelt for dem.

Nettopp derfor er kommunen kjempeglad for og setter pris på at de blir ansatt som vikarer og deltidsansatte under studietiden, studentene får seg relevant arbeidserfaring og et nettverk, kommunen får faglærte ansatte og elevene forholder seg til yngre og kvalifiserte lærere. Det er en trippel vinn for alle ledd.

Nyheter fra Drammens Tidende