Smittetallene i Drammen kommune øker og fra barnehagene kommer meldinger om høyt fravær blant de ansatte og utfordringer i samarbeidet med foreldre. Når skal egentlig barnet mitt være hjemme? Barnehageansatte får daglig spørsmål de umulig kan svare på.

Konsekvensene for dette rammer på ulike måter. Det rammer familiene, foreldres arbeidsgivere og det rammer de ansatte i barnehagen som får økt arbeidsbelastning. Hvordan det er å være barn i en slik hverdag, det må det være lov å lure på.

Tiden er også en faktor, vi har stått i det lenge nå, og det merkes.

De som jobber i barnehage har god kjennskap til virus, det er mange av dem og de heter ikke bare korona. Problemet vårt er at alle virus får større konsekvenser enn det pleier. Det er ikke innafor å «ta en ibux og gå på jobb» og det gir ekstra stort fravær.

Svaret vi får på spørsmål om det bør komme tiltak i barnehagene nå som smitten øker er at smittevernloven ikke gir grunnlag for det. Vi må «leve» med at smitten er høy. Det er bare at konsekvensene er for krevende leve med.

Konsekvensen av å ikke sette inn tiltak i barnehagene ved høyt sykefravær er ansatte som kanskje ikke kan stå i jobben sin, og det er ikke akseptabelt.

Vi kommer ikke tilbake til kohort-barnehager med sterkt redusert åpningstid, men det bør allikevel settes inn tiltak som gjør det mulig å opprettholde faglig forsvarlig drift av barnehagene våre.

Det handler om å holde de ansatte friske og sunne til å være på jobb.

Tiltak kan være å forlenge foreldres utvidede rettigheter til omsorgsdager, også etter årsskiftet. Slik at syke og smittsomme barn ikke tar med smitte inn i barnehagen, og at de holder seg hjemme helt til de er friske og smittefrie.

Tiltak kan være å sette inn forsterket bemanning, slik at personalet som står igjen ikke belastes unødig. Da må man samtidig sikre at vikarene som kommer inn egner seg til å jobbe i barnehage slik at de blir en ressurs og ikke en tilleggsbelastning for de barnehageansatte. Kommunalsjef for barnehage og skole er tydelig på at koronarelaterte ekstrautgifter skal settes på et eget koronaregnskap som kommunen regner med å få tilbakeført fra staten. Vi setter pris på at kommunalsjefen er tydelig på det, men det forutsetter at det finnes dyktige vikarer.

Det store problemet med økt vikarbruk er også at det blir vanskeligere å oppdrive disse dyktige vikarene.

Redusert åpningstid vil gi fordel som kontaktreduserende tiltak, fordi avdelinger ikke må samarbeide morgen og ettermiddag. Dette er noe lokale helsemyndigheter mener ikke lenger er nødvendig, men det er klart at en redusering av åpningstid også er en form for bemanningsøkning og et tiltak som egner seg til å forsterke bemanningen.

Til syvende og sist handler dette om at det nå er på høy tid at alle som har ansvaret for å bevilge penger og utforme regelverket som setter rammene for vår sektor tar inn over seg konsekvensene av den utilstrekkelige bemanningsnormen som ble vedtatt på tross av protester fra de som før den kom forsto at den slettes ikke er bra nok.

Barna våre fortjener å møte barnehageansatte som har overskudd og kapasitet. Det er vår jobb som samfunn å gi de forutsetningene til det overskuddet. Tiltakene som ivaretar de barnehageansatte, ivaretar også barna våre, det kan det være greit å huske på.

LES OGSÅ: