Mens statsråden i disse dager sender domstolsreformen ut på ny høring, noe de fleste vel gir helt beng i, går arbeidet med nytt hus for Buskerud (så lenge det varer) tingrett støtt og sikkert fremover. Byggetillatelse ble gitt før jul og Park Hotell gnages i stykker, stein for stein for å gi plass til øvrigheta.

Eiendommen har en interessant historie. Den ble opprettet etter bybrannen i 1866. Restene av den brannskadde kirken ble revet og åpnet for en staselig gammel kirkeplass. Denne kunne fungere som branngate også, noe byens myndigheter var spesielt opptatt av.

Tomta ble ikke bebygd før våren 1873, da det ble satt opp en midlertidig utstillingshall der, en fantastisk trebygning, mye avbildet i byens litteratur. Deretter ble det reist en hjørnebygning hvor Dr. Resch kom til å holde til i mange år, før staten kjøpte eiendommen av familien i 1956, - nettopp for å bygge nytt tinghus!

Planene ble imidlertid omgjort da det viste seg at tomta ble for liten. Oppgaven hadde jo est; med både fengsel, politistasjon og fyllearrest i programmet. Prosjektet ble flyttet til hjørnet av Engene/Erik Børresens allé/Gjetergata.

Her oppdaget man at grunnforholdene var så dårlige at den sindige ingeniør Harbitz anbefalte staten å trekke plasseringen opp til Cappelens gate der det har ligget siden.

Flyttingen av tinghuset åpnet dermed for hotell på området, på et av Gamle Kirkeplass viktigste hjørner. Hotellet sto ferdig i 1962 som byen stolthet, noe det vel har vært i nærmere 60 år.

Bygget ble tegnet av to av datidens mest prisbelønte arkitekter, Preben Krag og Jens Selmer. Sistnevnte hadde selv vokst opp her i byen, var drammenser på sin hals, gammel skihopper og med mange guttestreker på samvittigheten. Men å få Park hotell, et av sine større tegnearbeider her i byen, klassifisert som «bevaringsverdig» oppnådde han aldri.

Forunderlig i grunnen at få, om noen, har protestert på rivningen av bygningen. Hotellet er oppført på samme tid som Globusgården og i likhet med denne, i en slags etterkrigs funksjonalisme. Mens en mulig rivning av sistnevnte har skapt rabalder i mange medier, og trussel/løfte fra Byantikvaren om fredning om noen prøver seg, har fjerningen av Park Hotell blitt godtatt nærmest med et skuldertrekk. Dog ikke uten vemod fra tidligere gjester, som fra 60-tallet minnes puben til «Else på Park» som sin ungdoms faste samlingssted.

Men nå blir det nye Tinghuset bygd der det opprinnelig var tenkt!

Dyrvik arkitekter har tegnet et harmonisk og lavmælt anlegg i tre etasjer, med den kjølige og verdige eleganse et slikt hus skal ha. Bygningsmessig helt løsrevet fra Frimurerlosjen denne gang, noe som vil gi begge anlegg det nødvendige pusterom. Bygget åpner seg mot Gamle kirkeplass med en søylegang og en vennlig liten gårdsplass. Et fint uterom å møtes i, samle seg, og ta et par magadrag, før man skal inn til øvrigheta.

LES OGSÅ: