LIER: Nødetatene har rykket ut til Kjellstad i Lier der to biler har kjørt ut. Det er ikke meldt om trafikale problemer eller personskader.

Saken blir løst med skademelding.