Dagens rødgrønne regjering driver nå med diskusjoner og forhandlinger rundt den norske tobakkslovgivningen.

Det er spesielt to enkeltsaker innenfor disse diskusjonene som har vært mest aktuelle og fått mye oppmerksomhet. Det er planen om å forby smakstilsatt snus, og forslaget om å få et total forbud mot tobakk for alle født etter år 2010.

Det at dette i det hele tatt blir diskutert i regjeringen er en fare mot den norske økonomien og friheten vi har i dag. Prinsippet om at staten og regjeringen skal kunne styre over ditt liv, og gjøre valg på dine vegne, er hårreisende.

Vi i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) står sterkt i vårt prinsipp om frihet for enkeltindividet. Norske statsborgere skal sels kunne gjøre fornuftige valg som omhandler deres hverdag. FpU mener at reguleringene som har skjedd gang på gang mot tobakksindustrien i landet må ta slutt. Vi er nødt til å ha et liberalt tobakksmarked, med minimal regulering av staten.

Problemene ved disse forbudene er jo at de ikke funker i praksis. Det som skjer er at norske midler og penger går over grensen til Sverige, noe som Sverige garantert jubler for. Sverige har mye billigere tobakk enn Norge, så det er allerede mye penger som går til Sverige gjennom salg av tobakk.

Les også

Vil virkelig regjeringen øke grensehandelen, for det er det som vil skje med denne lovgivningen. Fordi den rødgrønne regjeringen ikke forstår at ved forbud blir det mer grensehandel.

Vi må også se på de interne problemene i Norge dette fører til. Ved forbud av disse varene vil det kunne oppstå et illegalt marked for varene. Da lar vi kriminelle og gjengmiljøene finansieres av illegalt tobakkssalg i Norge.

FpU nekter å støtte dannelsen av nye illegale markeder som gjengmiljøer kan finansieres av.

Hvis forslaget om et total forbud mot tobakk for personer født etter år 2010 går gjennom, kan det bety at i år 2060 sitter det en 51-åring som kan kjøpe så mye tobakk han bare vil, mens en 49-åring kan bli straffet for kjøp av tobakk. Det er jo ikke noe annet enn tullete. At regjeringen skal bestemme over hva voksne mennesker velger å kjøpe virker mer som humor enn et faktisk politisk forslag.

Les også

Norges tobakksmarked har allerede vært regulert og innstrammet mange ganger, senest i 2017 med endring av fargen på snusboksene. Med alle disse innstrammingene har Norges tobakksmarked allerede blitt hardt regulert i forhold til andre europeiske land. Dagens rødgrønne regjering vil kun ha så mye makt de kan over vår hverdag, dette mener jeg er direkte farlig.

Det økonomiske tapet Norge får av å konstant regulere tobakksmarkedet er enormt. Butikker rundt om i hele landet selger tobakk og har dette som en stor inntektskilde. Ved et forbud blir denne omsetningen til butikkene redusert. Dette fører igjen til redusert antall arbeidsplasser i Norge og økt arbeidsledighet blant nordmenn.

Med tanke på de store skattene som er vedtatt innenfor tobakksmarkedet, har jo staten også mye å tape ved en slik regulering. I tillegg til moms på 25 % på tobakksvarer er det en tobakksavgift som økte med rundt 3 % i år. Tobakksavgiften gjør at ved per 100 sigaretter betales det 303 kroner rett til staten. Dette gjelder også snus, hvor det er 93 kroner per 100 gram. Staten tjener altså 7,4 milliarder kroner årlig på tobakksavgiften alene, altså uten å regne med moms.

Les også

Det er mange penger som kan bli brukt til veier, kollektiv transport, helsevesenet og til å med vår pensjon.

Disse diskusjonene og forslagene må ta slutt. Det er rett å slett alt for latterlig, og en direkte fare mot den norske økonomien og friheten vi har i dag. Norge trenger et liberalt tobakksmarked som blir minimalt kontrollert av staten og regjeringen.

Vi i FpU vil alltid kjempe for din rett som enkeltindivid til å ta frie og fornuftige valg selv.

Nyheter fra Drammens Tidende