Ifølge Bane Nors logg for 2017 var det køkjøring som var den vanligste årsaken til forsinkelse eller innstillinger i fjor, skriver VG. Denne årsakskoden er imidlertid spesiell, siden den bakenforliggende årsaken til køkjøring som regel er en av de andre feiltypene.

Av de andre feiltypene var det signalfeil, som førte til 20.514 forsinkelser og 3.321 innstillinger, som er den vanligste. Her har det ikke skjedd noen vesentlig forbedring fra 2016.

LES OGSÅ: Derfor er Lieråstunnelen stengt i påsken

På flere andre områder har det imidlertid skjedd forbedringer. Blant annet var det langt færre forsinkelser som skyldtes feil på bane eller feil på kontaktledning i fjor enn året før.

Bane Nor trekker fram fornyelsesarbeidet som har blitt gjort på norske jernbaner de siste årene.

–Vi har lagt inn betydelig innsats på vedlikehold og fornyelse av kontaktledningsanleggene, og det har gitt gode resultater, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

Forsinkelser og innstillinger som skyldes togselskapet, ofte NSB, lå i fjor på omtrent samme nivå som året før, foruten ukene som ble ødelagt av togstreikene i 2016.

På den andre siden har antall forsinkelser som skyldes uønskede hendelser, nesten doblet seg fra 2016 til 2017. Ifølge Bane Nor må dyrene langs Nordlandsbanen ta en del av skylden for dette.

–På Nordlandsbanen måtte togene kjøre sakte i lange perioder og over lange strekninger for å unngå å kjøre på tamrein, forklarer Hansen, som også trekker fram at høststormen rammet Jærbanen ekstra hardt i 2017.