Feilen gjorde at togene ikke kunne kommunisere med toglederne, og alle tog ble stanset.

Bane Nor opplyser at feilen nå er rettet og at togene går igjen.