Det er mobilisert til protest mot togparkering på Gulskogen, uten at de to alternativene Kleggen og Pukerud nevnes.

Som innbygger i bydelen, finner jeg det besynderlig. Gulskogen bydel strekker seg fra Nyby’n til Ytterkollen. De eneste andre reelle alternativene til togparkering på Sundland, befinner seg nemlig også i bydel Gulskogen. Og mens Sundland tross alt allerede er benyttet til hensetting av tog, vil de to andre alternativene medføre drastiske endringer for store deler av bydelens innbyggere.

Det vil utvilsomt være en stor ulempe for bydelen å flytte togparkering fra Sundland til Kleggen eller Pukerud. Og mest sannsynlig påvirker de to siste alternativene folks liv og hverdag mer enn å beholde parkeringen der den er i dag. Familier med barn i vår bydel må flytte fra hjemmene sine, mens andre igjen vil få ny industri og støy som nærmeste nabo.

Det er vanskelig å forestille seg hvordan planene skal kunne gjennomføres, uten at det medfører store endringer i landskapet i og rundt Kleggen og Pukerud. For ikke å snakke om at man da øker togtrafikken, og dermed støy, gjennom hele bydelen. Og hvordan det vil oppleves for innbyggerne i den perioden utbygging vil måtte finne sted, tørr jeg ikke tenke på.

BaneNor sier at «BaneNor både ønsker og plikter å ta hensyn til omgivelsene og skal i størst mulig grad unngå negative konsekvenser for natur, samfunn, kultur og miljø». Det blir mildt sagt interessant å se hvordan de mener de kan løser dette innenfor vår bydel.

Jeg har selv barn på Gulskogen skole, og ønsker selvfølgelig ikke at deres skolehverdag skal preges av unødvendig støy fra trafikk og industri. Og i likhet med mange på Gulskogen, skulle jeg ønske at alternativet med fjellhall på Ytterkollen fortsatt var et reelt alternativ.

Tiden vil vise, men dessverre tror jeg saken ender med pest eller kolera for Gulskogen. En ting er i alle fall sikkert, vi i bydel Gulskogen ønsker heller ikke anlegg for togparkering på Kleggen eller Pukerud. Skal vi stå samlet som bydel må vi være tydelig på hva vi protesterer mot.

Nei til togparkering i bydel Gulskogen, betyr nei til både Sundland, Kleggen og Pukerud.