Det er duket til fest på Lierstranda om man skal tro Kjetil Kivle, Høyres ordførerkandidat i Lier. Champagnekjølerne er satt i beredskap av EIDOS, eiendomsselskapet som har satt seg fore å bygge ut Fjordbyen på Lierstranda. Selskapet er eiet med 55% av Lier kommune, 22,5 % av Fabritius Gruppen, og 22,5% av Banenor Eiendom. Fabritius Gruppen har Gjelsten Holding som morselskap, så kjølerne holder sikkert standard. Kapitalkrefter skal man ikke kimse av.

Problemet med fest er at de ofte etterfølges av Tømmermenn. Og i denne saken forberedes det hele nøye. Tømmermennene er allerede på plass, men ingen vil selvsagt ha dem.

Det største problemet med Lierstranda er at i dag befinner Tømmermennene seg der allerede, og de forhindrer utviklingen inntil tømmervirksomheten kan flyttes til et annet sted.

Alle piler peker mot Svelvik, der det slik jeg kan bedømme er bred folkelig motstand.

Nøkkelen til det hele er den nye kommuneplanen som er under utarbeidelse.

Les også:

Så hva gjør EIDOS da? De prøver selvsagt å hjelpe til med flyttingen ved å utarbeide et konkret forslag til «næringsutvikling» i Svelvik i form av et høringsforslag (nr. 43) til første behandling av kommuneplanen. Forslaget innebærer at arealet rundt Juve pukkverk med 710 dekar foreslås disponert til næringsvirksomhet, 150 dekar avsatt til havneområde, hvorav 50 dekar til en Tømmerterminal.

Høringsutkastet ble ikke tatt til følge i Formannskapets behandling som en endring, men det ble innspill nummer 60, som kom fra en annen mektig aktør, nemlig Drammensregionens Virketerminaler A/S DVT , som fikk sine endringer nesten uforandret. De foreslo «at nåværende pukkverk kan bli en egnet lokalisering for havnevirksomhet for tømmer og andre tilsvarende varer med en relokalisering av tømmerhavna på Lierstranda».

Etter forslag fra Senterpartiet ble følgende endring lagt til «unntatt er næring som omhandler tømmerhavn og tungtransport». Forslaget ble vedtatt med stemmer fra Sp, V, Ap, SV og MDG.

hva viser dette?

Det viser at alle piler peker mot Svelvik, og at Tømmermennene snart har pekt seg ut en ny havn. De kreftene som ligger bak både politisk og økonomisk, har forstått at nøkkelen ligger i å få saken etablert og forankret i en ny kommuneplan, dog uten å henvise til en tømmerhavn. Det kan man fikse senere.

Flere debatter og meninger

For hvem vil bryte så mye fjell som skal til for etablere en hundre metervis dypvannshavn, uten «næring som omhandler tømmerhavn og tungtransport»? Når man i tillegg kjenner det historiske interessefellesskapet mellom Senterpartiet og skogbruksnæringen, er i hvert fall jeg fristet til å tro at dette er en «har du klave så får du ku»-metodikk, altså en politisk manøvrering, som forutsetter at velgere er stokk dumme.

Svelvikveien er totalt uegnet til å motta de 145 daglige tømmertrailere (hver vei) vi ble forespeilet før forrige kommunevalg, i tillegg til de 60 (hver vei) fra gipsproduksjonen, og alle de andre knyttet annen næringsvirksomhet i Svelvik.

Om man regner 10 timer om dagen så snakker vi en trailer, hver vei, hvert 2. minutt, på en vei der traseen bygget for hest på midten av 1800-tallet, for å unngå stigning. Det betyr svinger, og det gjelder hele veien fra Tørkop til Svelvik, og ikke den forespeilede nye forbindelsen til E-18, som svever i det blå. Uansett om veier forbedres er det totalt uakseptabelt.

Man skal sykle mye i Drammen bare for å oppveie CO2-utslippene fra byggingen alene, for ikke å snakke om utslipp fra de tusenvis av trailere som skal mure Svelvik inne. Hvor er politikeres egentlige vett i klima og miljøspørsmål, når det ikke bare dreier seg om symbolikk? Og det må virkelig være et tankekors at Bane Nor sitter som stor eier i et eiendomsselskap, som vil presse tømmer over på trailere for å kvele et lokalsamfunn. Man skulle tro de gikk for det eneste vettuge; transport på bane til en eksisterende havn.

Og hvor er moralen i å drive en ren politisk utpressing, ved å knytte to ubeslektede saker sammen, nemlig en veiutbygging 60-80 år på overtid, med en tømmerterminal ingen vil ha?

Slik jeg ser det er det sterk folkelig motstand i Svelvik mot slikt, fordi alle forstår at et slikt trafikkbilde ikke er bærekraftig, hverken sikkerhetsmessig, miljømessig, eller utviklingsmessig. En tømmerterminal vil være som kryptonitt for befolkningsøkning, næringsutvikling og Svelviks fremtid.

Det bør tidligere kommunepolitikere i Svelvik, som eksempelvis Mads Hilden (AP), og Kristin Surlien (H) forstå. De fikk sin makt fra Svelvik, nå får de bruke sin fornuft og innflytelse for Svelvik.

Den politiske makt er flyttet til Drammen, men Svelviks velgere har ikke flyttet med. Det innebærer at om sterke kapitalinteresser, sammen med næringsinteresser kombinert med politisk likegyldighet, tillates av Drammens (eller Vikens) politikere, å dumpe et problem med slike dimensjoner på et lokalsamfunn, som har gått med på å bli en del av Drammen, så vil velgerne reagere. Svelvik består ikke av idioter.


Dette innlegget ble først publisert i Svelvikposten.

Nyheter publisert av Drammens Tidende