Tre storslåtte filmvisninger satte lørdag et verdig punktum for konseptet «Utekino Drammen» som legger inn årene av forståelige årsaker etter å ha gitt oss flotte utekinoopplevelser i fem år. Årets arrangement ble avholdt på Strømsø Torg. Dette gjorde samtidig at det endelig skjedde noe av betydning på byens sørlige torg.

For som det ble sagt med humør før den siste filmvisningen: «Velkommen til den himmelske freds plass!» Torget hvor det skjer absolutt ingenting.

Vi i Venstre er ikke bekymret for om noen vil ta over stafettpinnen etter «Utekino Drammen» og etablere liknende tilbud. Det skjer nemlig mye spennende i den lokale arrangørnæringen. De nye støtteordningene som vi i posisjonen vedtok politisk denne våren skal stimulere til entreprenørskap og satsing på nye konsepter.

Derimot er mangelen på utendørs tilrettelagte arenaer til hinder for Drammen som arrangementskommune. Strømsø Torg er et grelt symbol på dette.

Som innbygger langs torget av og på siden 2016 har jeg observert den manglende utviklingen på nært hold. Med unntak for Globusfestivalen og Plenen, som i år flyttes til henholdsvis Knutepunkt Strømsø og inn i Tollbugata, er det meg bekjent ingen større arrangementer planlagt på Strømsø Torg, en arena som skal kunne huse mange tusen mennesker og ligger kloss inntil et av landets største kollektivknutepunkter.

Potensialet er mildt sagt stort og uutnyttet, særlig med tanke på at utviklingen innenfor servering, annen næring, eiendom og bolig i nærområdet er så høy.

Heldigvis er vi på saken politisk. De neste to årene skal vi lage en rekke planer som berører arena og arrangement. I tillegg til de tre temaplanene for henholdsvis aktivitet og arenaer, møteplasser, gatebruk, offentlige rom, og tjenester i kultursektoren, har vi etter forslag fra venstre også vedtatt å lage en egen handlingsplan for arrangementsgjennomføring.

Det er naturlig at Strømsø Torg er sentral i områdesatsingen på Strømsø, og at utvikling av arrangementsnæringen er en del av ny strategisk næringsplan. Som ramme for alt dette ligger ny arealplan, som setter de fysiske rammene for ønsket utvikling.

Venstre vil arbeide for at Drammen i dette planarbeidet velger en strategisk tilnærming til arrangement som et verktøy for både opplevelser og deltakelse, men også for utvikling av næring og arbeidsplasser. I «gamle» Drammens siste temaplan for kultur ble det vedtatt konkret å utrede mulighetene for storkonserter i Drammen. Planen sa også at kulturfaglig kompetanse skal brukes i utvikling av kommunens uterom. Slike prinsipper er eksempler på måten vi bør tenke utvikling av Strømsø Torg.

Mange sitter med gode ideer til aktiviteter som kan transformere Strømsø Torg fra en støvete og steril ørken til en oase for kultur, mat og drikke, annen opplevelsesnæring og rekreasjon. Disse ideene må de nye planene få satt inn i et system og rammeverk, sånn at vi folkevalgte igjen kan få svarene på hvilke politiske valg som må tas for å lage de nødvendige rammene.

Trengs det bedre tilgang på strøm og andre basistjenester? Er det nødvendig at noe av stein og arkitektur jevnes eller fjernes? Må taxisentralen flyttes et annet sted for å kunne utvikle en helhetlig arena?

Når dette faktagrunnlaget er på plass kan vi lage Strømsø Torg 2.0.

Vi håper å starte diskusjonen om dette i debatten om Strømsø på Plenen kommende lørdag!


LES OGSÅ: