Veiarbeider kan forsinke trafikken i sommer

Artikkelen er over 3 år gammel

Veiarbeider på sentrale veistrekninger i Drammen kan skape trøbbel i sommer. Bjørnstjerne Bjørnsons gate stenger allerede til helgen.

DEL

DRAMMEN: Det er for tiden flere store veiarbeidsprosjekter på Strømsø, Åssiden og Åskollen som forsinker trafikken. Og mer skal det bli. Til helgen stenger Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø helt.

– Vi jobber med å utvide Bjørnstjerne Bjørnsons gate til fire felt fra Tamburgata til Telthusgata. Det vil påvirke trafikken fram til ferien, sier prosjektleder Tom Hedalen.

I tillegg til flere kjørefelt skal gaten utvides med gang- og sykkelvei på begge sider, og bygges om til en allé med rekker av trær.

LES OGSÅ: – Et rent populistisk valgkamputspill

Oppfordrer til buss, sykkel og bein

Rosenkrantzgata har lenge vært i svært dårlig stand. Nå er arbeidet med å ruste opp gaten i gang, og flere steder skal den graves opp for å skifte ut stein- og grusmasser. Fordi dette er en tungt trafikkert strekning må bilister belage seg på at det her vil gå saktere mens arbeidet pågår.

­- Vi oppfordrer alle til å bruke kollektivtransport, sykkel eller å gå hvis det er mulig, for å få ned trafikken. Mange som kjører fra Åssiden til byen, kan helt fint ta buss isteden, sier byggeleder Gunnar Knudsen.

LES OGSÅ: Byutvikling i samarbeid – og i strid

Forkastelig oppførsel

Nordbyveien og Svelvikveien på Åskollen skal blant annet graves opp og få nye fortau, og førstnevnte vil i perioder bli stengt for gjennomkjøring. I forrige uke bød det på problemer.

­- Vi har sett flere bilister som har trosset sperringen og kjørt på gangveien eller i grøfta for å komme korteste vei fra a til å. Det er ikke greit! Det er farlig for sikkerheten, miljøet og trafikken, og er helt forkastelig, sier prosjektleder Knut Erik Skogen.

Han ber beboere og andre som kjører bil i området om å ha tålmodighet og følge oppsatte skilt. For mange er dette skoleveier, og derfor er det ekstra viktig at sikkerheten ivaretas.

Vegvesenet sier de har forsøkt å gi god nok informasjon til beboere i områdene som belastes av anleggsarbeid. Noen beboere vil i perioder måtte kjøre en annen vei for å komme til huset sitt, fordi deler av veien stenges.

– Det kan sikkert diskuteres hva som er god nok informasjon. Vi har forsøkt å informere så godt vi kan med utsendte infoskriv, nettsider og folkemøte på Åskollen der over 200 møtte opp, sier Bente Espeseth, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Tiden kan renne ut for Marienlyst-planene

Krevende periode

De tre veiopprutningsprosjektene har en samlet prislapp på omkring 250 millioner, får Drammens Tidende opplyst. Midlene er bevilget av fylkeskommunen. Renoveringen av Rosenkrantzgata skal etter planen bli ferdig denne sommeren, mens arbeidet på Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Nordbyveien en gang i henholdsvis 2018 og 2019.

– Det er en krevende periode nå mens disse prosjektene pågår. Men det blir bra, lover Bente Espeseth i Vegvesenet.

Dette er gatene du må være obs på:

  • Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø holdes stengt i østgående felt mellom Knoffs gate og Telthusgata fra fredag 9. juni klokken 21 til mandag 12. juni klokken 06. Omkjøring blir skiltet.
  • Må du kjøre Bjørnstjerne Bjørnsons gate østover ut av byen, går omkjøringen fra Knoffsgatekrysset inn bak Strømsø senter via Knoffs gate, Schwarz gate, Austadgata og CO Lunds gate til Colletsgate og ut igjen i Bjørnstjerne Bjørnsons gate ved Bangeløkka.
  • Østfra i Bjørnstjerne Bjørnsons gate kan du svinge mot høyre inn Telthusgata hvis du skal inn til byen eller over til Bragernes.
  • Det pågår omfattende arbeid på Rosenkrantzgata mellom Hamborgstømtunellen og Vårveien som skaper forsinkelser i trafikken. Bilister rådes til å bruke kollektivtransport eller kjøre E134.
  • Nordbyveien og Svelvikveien på Åskollen skal graves opp og vil legges om i flere etapper underveis. Stengte veier og omkjøring vil bli skiltet.
RUSTER OPP: Denne gjengen i Statens Vegvesen jobber med å forbedre flere veistrekninger i byen. De ber folk ha tålmodighet med tregere trafikk en stund fremover. Fra venstre: Thomas Holst, Tom Hedalen, Bente Espeseth, Gunnar Knudsen og Knut Erik Skogen.

RUSTER OPP: Denne gjengen i Statens Vegvesen jobber med å forbedre flere veistrekninger i byen. De ber folk ha tålmodighet med tregere trafikk en stund fremover. Fra venstre: Thomas Holst, Tom Hedalen, Bente Espeseth, Gunnar Knudsen og Knut Erik Skogen. Foto:

Artikkeltags