DRAMMEN: Axess Logistics As hadde i 2020 (siste år det er innlevert offisielle årsregnskaper for) en omsetning på 465 millioner kroner mens Auto Transport Service AS (ATS) hadde en omsetning samme år på 303,4 millioner.

De to konkurrerende selskapene i Drammen er også de to desidert største innen bilklarering og spesielt biltransport i Norge. Etter at Axess nå overtar ATS blir selskapet dominerende innen biltransport.

– Det er først når et oppkjøp medfører en samlet omsetning på over én milliard kroner at de plikter å melde fra til oss, sier Gjermund Nese.

Skal fremme konkurranse

Han er avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet. Den samlede omsetningen for Axess og ATS basert på 2020-regnskapene er på 768,4 millioner kroner.

Konkurransetilsynet har som oppgave å fremme konkurranse til fordel for forbrukere og næringslivet. De kan derfor gripe inn overfor fusjoner og oppkjøp som gjør at en aktør blir for dominerende, eller ulovlig samarbeid mellom aktører i enkeltbransjer.

– Konkurransetilsynet kan på eget initiativ pålegge parter meldeplikt når omsetningen er under terskelen, men mandag er det ingen sak om disse to selskapene hos oss. Hvis det kommer henvendelser vil vi selvfølgelig se på dem, sier Nese til Drammens Tidende.

Frykter dominans

Både forut for og etter konkursen var det kunder som fryktet at kun ett stort transportselskap for biler ville bli for dominerende og dermed presse prisene opp. Drammens Tidende erfarer at det også var andre interessenter i å overta ATS.

«Boet har vært i dialog med flere interessenter. Etter intensive forhandlinger aksepterte boet i går kveld et tilbud som vil sikre kreditorfellesskapet og de ansatte på en meget god måte» skrev bostyreren etter konkursen i ATS, Lene Langseth i en pressemelding lørdag.

For bostyreren var det viktig å sikre jobbene til de nær 200 ansatte. Hun fortsetter nå boarbeidet, men nå uten presset med å sikre videre virksomhet og de ansattes arbeidsplasser. 4. mai skal hun legge fram en midlertidig innberetning i skiftesamling i tingretten.

Auto Transport Service AS

1970: Asker Biltransport etableres. Alt startet med en rutebuss som ble bygget om til biltrailer.

1990: Auto Transport Service (tidligere Asker Biltransport) etablerer Norsk Bilklargjøring og blir en totalleverandør av billogistikk med transport- og klargjøringstjenester.

2010: Auto Transport Service (ATS) blir kjøpt opp av Øivind Johansen Transport (ØJT). Øivind Johansen startet ØJT i 1988. Gjennom 90–tallet gikk det fra å være et enkeltmannsforetak til et AS med 5 ansatte og 4 lastebiler. Som den største aktøren på bruktimport fra Tyskland, hadde ØJT 40 ansatte og 25 lastebiler før oppkjøpet av ATS høsten 2010.

2022: Auto Transport Service som er Norges nest største partner innen billogistikk begjærer oppbud og konkurs åpnet 6. april.

Kilder: Selskapets nettside, Brønnøysundregistrene