Det melder Lier kommune i en pressemelding.

Lier vei, vann og avløp har tidligere vært på befaring og anbefalte at geotekniske kompetanse ble kontaktet. Tirsdag 23. februar ble saken fulgt opp, og etter henvendelse fra kommunens beredskapsleder rykket politiet og brannvesenet ut til eiendommen. Politiet besluttet da å evakuere et hus på eiendommen. Huset ligger i et område med kvikkleire. Det bor tre personer i huset.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble kontaktet, men hadde ikke kapasitet til å komme til Lier.

– Vi hadde et telefonmøte med NVE. Basert på observasjoner fra huseier konkluderte NVE og politiet med at det ikke var behov for å evakuere et større område i påvente av geotekniske undersøkelser, opplyser beredskapsleder Morten Egeberg i pressemeldingen.

NVE har ikke kapasitet til å utføre geotekniske undersøkelser denne uken.

– Lier kommune jobber derfor med å komme i kontakt med en geotekniker som kan komme på befaring, sier Egeberg i pressemeldingen.

Saken oppdateres