DRAMMEN: Nå har bakterien spredt seg til 70 sykehus fordelt på alle de fire helseregionene, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI skriver at det foreløpig er uklart hva som er smittekilde, og hvordan smitten kan ha spredt seg.

Da Drammens Tidende publiserte en artikkel fra NTB om utbruddet i november i fjor, fortalte samtidig smittevernoverlege Mette Walberg i Vestre Viken at det ikke var noen mistanke om at helseforetaket var berørt. Det har altså endret seg nå.

– Høsten 2022 ble også tidligere prøver gransket for den aktuelle bakteriestammen. Ved sykehusene i Vestre Viken er det påvist tre tilfeller i tidsrommet juni 2021 til i dag, skriver konstituert fagdirektør Krzysztof Hochnowski i Vestre Viken til avisa i e-post torsdag ettermiddag.

Han skriver at to av pasientene smittet med bakterien i helseforetaket nå er friskmeldte. Den tredje blant pasientene som var smittet, er bekreftet omkommet. Likevel mener han at det trolig ikke er smitten som forårsaket dødsfallet.

LES OGSÅ:

Følger eksisterende prosedyrer

Fagdirektøren mener at det ikke er grunn til bekymring for pasienter på norske sykehus. Det begrunnes med at bakterien sjeldent er årsak til alvorlige infeksjoner, og at det er få tilfeller som er påvist. Likevel forsikrer han om at det er gode rutiner på plass for å håndtere situasjonen.

– Vårt helsepersonell følger eksisterende prosedyrer, deriblant basale smittevernrutiner. Ved smittetilfeller har vi prosedyrer for isolasjon, skriver Hochnowski.

LES OGSÅ:

Kan ikke svare om Drammen

Drammens Tidende har både spurt kommunikasjonsavdelingen i Vestre Viken HF og smittevernoverlege Mette Walberg om hvordan situasjonen er ved Drammen sykehus.

– Av hensyn til personvernet kan vi ikke svare på dette, skriver Walberg på SMS til avisen.

Utbruddet ble oppdaget i oktober 2022 etter at flere sykehus i Helse Midt-Norge reagerte på en økning i antall pasienter i regionen som fikk påvist Serratia marcescens. Ved å undersøke tidligere pasientprøver viste det seg at mange av sykdomstilfellene hadde identiske bakteriestammer med samme genetiske profil.

LES OGSÅ: