(Laagendalsposten)

Politiets innsats under de skjebnesvangre minuttene i Kongsberg 13. oktober, har blitt gjenstand for spørsmål etter drapene. Et av spørsmålene har vært: Hvordan kunne Espen Andersen Bråthen klare å stikke av fra Extra-butikken hvor politiet var i kontakt med ham første gangen?

Nå har Politihøgskolen evaluert politiets innsats denne kvelden.

– Den første tjenestepatruljen med de to tjenestepersonene gjorde det som kunne forventes ut fra hva de hadde kapasitet til i den gitte situasjonen, sier lederen for evalueringen, Steinar Henriksen til Laagendalsposten og Drammens Tidende.

To patruljer – tre tjenestefolk

Det var to politipatruljer, med totalt tre tjenestepersoner på Kongsberg da alarmen gikk 13. oktober i fjor.

Politiets operasjonssentral fikk inn de første meldingene om hendelsen klokken 18.12.20, og først patrulje var på Coop Extra om lag tre minutter og 50 sekunder etter.

Den første patruljen med to tjenestemenn bevæpnet seg i politiets parkeringsgarasje i Kongsberg sentrum, men valgte å kjøre ut uten å iføre seg tungt verneutstyr. Dette for å spare tid og å komme fram så raskt som mulig.

Fremme løp de inn i butikken og ble beskutt med piler av gjerningsmannen som befant seg inne mellom butikkhyllene. De to politifolkene trodde de hadde sperret Bråthen inne og at de hadde kontroll på ham. Det de ikke visste var at det var en bakdør i butikken.

Den andre patruljen med den siste tjenestepersonen kom rett etter og hadde skuddsikker hjelm, tung vernevest og skuddsikkert skjold i bilen. Da politiet gikk inn i butikken for å ta Bråthen, hadde han stukket av ut bakdøren.

Alene

Det kommer også fram i rapporten at det tok om lagt 21 minutter fra oppdraget gikk ut fra operasjonssentralen til de to Kongsberg-patruljene fikk bistand fra andre patruljer.

Den første bistandspatruljen ankom Kongsberg klokken 18.34. De neste patruljene kom til Kongsberg klokken 18.44 og 18.45.

Drapene skjedde i tidsrommet 18.25 til 18.46. Espen Andersen Bråthen ble pågrepet klokken 18.47.

Med andre ord måtte de tre håndtere det meste av hendelsene i Kongsberg alene.

Dette sier rapporten:

«Utvalget finner at patruljene gjorde kvalifiserte vurderinger for bruk av verneutstyr, hvor de prioriterte mindre sikkerhet for seg selv for raskere å komme fram og stanse gjerningspersonen. Samtidig er utvalget av den oppfatning at første patrulje, etter å ha mottatt sambandsmeldingen om en politimann som var skutt, og de så vedkommende med en pil i ryggen, like fullt tok en uforholdsmessig stor risiko ved ikke å ta i bruk mer verneutstyr».

Videre heter det også at;

«Utvalget vurderer at søket etter gjerningspersonen ble utført på en hensiktsmessig måte, gitt at det kun var én patrulje (med tre tjenestepersoner) tilgjengelig på Kongsberg i mesteparten av søket. Mangel på informasjon om gjerningspersonens bevegelser vanskeliggjorde søket».

– Vi skulle alle ønske at det hadde fått et annet utfall, det er det ingen tvil om. Men de gjorde det de kunne der og da. Det er utvalgets vurdering, sier politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud.

– Utvalget sier at patruljen løste oppgaven ut ifra hva man kunne forvente av en patrulje bestående av to, etter hver tre.

Manglende ressurser og for dårlig informasjon mellom etatene

Krevende

– Dette er først og fremst en tragedie for de pårørende og hele Kongsberg, sier politistasjonssjef i Kongsberg Håvard Revå til Laagendalsposten og Drammens Tidende.

– Samtidig er dette også tøft og krevende for oss som politistasjon og politiansatte. Likevel er det viktig og riktig at politiets innsats blir undersøkt, og jeg opplever at rapporten både er god og grundig. Vi skulle alle ønske at dette hadde endt på en annen måte, men vi er jo selvfølgelig fornøyde med at rapporten konkluderer med at mannskapene våre gjorde så godt de kunne ut ifra situasjonen og de ressursene som var tilgjengelige under hendelsene.

– For lite ressurser

Samtidig sier også rapporten at det var for få politifolk til stede for å håndtere situasjonen der og da. I rapporten heter det at begrenset tilfang av ressurser var «avgjørende for at gjerningspersonen ikke ble stanset tidligere».

– Manglende ressurser til stede på Kongsberg var med på at hendelsen dessverre fikk utvikle seg slik den gjorde, sier utvalgsleder Henriksen.

– Hva legger du i manglende ressurser?

– Med det mener vi at to tjenestepersoner, etter hvert tre, måtte håndtere både konfrontasjon og søksfase nesten alene helt fram til pågripelsen.

– Burde det generelt vært bedre bemanning?

– Våre mannskaper sitter ikke i beredskap og venter på at noe skal skje. De driver blant annet med forebyggende aktivitet, trening eller etterforskningsarbeid. Vi skal dekke by, men vi skal også dekke bygdene. Det betyr at i noen situasjoner er vi nært der det skjer. I andre situasjoner er vi dessverre lenger unna. Det er politiets hverdag, og dette er dilemma vi stadig står i. Så må vi gjennom god tjenesteplanlegging prøve å være så nær som mulig der det sannsynligvis skjer ting, svarer politimester Sæverud, som ikke tror rapporten vil føre til noen omkamp om nærpolitireformen.

Les også

Statsforvalteren tror en grundigere undersøkelse av Espen Andersen Bråthen ville vist at han var farlig