Det virker som om det både hos politikere, myndigheter, næring og i media er nærmest panikk for manglende vekst i Drammen by.

Er dette noe problem da? Drammen, og for så vidt alle andre byer i Norge, er mer enn store nok. Blir byen noe bedre å bo i dersom det kommer 50.000 flere innbyggere her?

Økt urbanisering fører gjerne til mer trafikk, mer forurensning og dyrere og dårligere boliger.

Les også:

Dersom det er noen kommuner i Norge som har problemer med manglende vekst så er det landkommunene. Her faller innbyggertallet, noe som gjør det vanskelig å opprettholde dagens servicetilbud med skoler, barnehager, transport og butikk. Dette er en ond sirkel, der ungdommen i bygda blir tvunget ut til byen for arbeid og skole.

Vi hører stadig snakk om byvekstavtaler. Er målet at landets befolkning skal samles i 5–6 store byer, og resten av landet skal legges øde?

Les også:

I Sverige er «gläsbygden» allerede avfolket, og vi pleier jo å følge etter Sverige i et meste. Er det en slik utvikling vi ønsker også?

Skal Drammen bli Norges svar på Malmö?