(Romerikes Blad)

– Vi mener det ikke burde havne der, men at regjeringen heller burde snu og gi krisepenger. Det nytter ikke å si at folk må ta bussen når bussen ikke går. Skal vi kutte utslipp må vi gjøre det enkelt å reise klimavennlig, sier Balder Olafsen, gruppeleder i Viken SV til VG som først omtalte saken.

Bakgrunnen for at han og partikollega Ola Elvevold i Oslo SV nå truer med økte bompriser er at blant annet Ruter ser seg nødt til å kutte i avganger allerede fra april på grunn av passasjersvikt, hvis de ikke får tilskudd fra regjeringen.

Som RB tidligere har omtalt forsvant 70 prosent av passasjergrunnlaget til kollektivselskapene under de verste smitteverntiltakene. Fortsatt er det mange som velger andre løsninger enn kollektivtrafikk. Til tross for dette har avgangene blitt opprettholdt på grunn av kompensasjonsordning fra staten.

Støre-regjeringen har i sitt budsjettforslag gjort det klart at de ikke planlegger å forlenge kompensasjonsordningen over nyttår.

Hvor mye SV eventuelt vil øke bompengene med, kan ikke duoen si noe om per nå.

– Det er vanskelig å gi et eksakt tall, men det vi vet er at før pandemien har Oslopakke 3 vært kronisk underfinansiert. Det betyr at bompengeøkningen som måtte skjedd uansett, nå vil bli enda større og merkbare, sier Elvevold til avisen.