I disse tider drukner de fleste elever i avsluttende vurderinger og tentamener. Mange av oss jobber hardt for å få karakteren vi ønsker oss, karakteren som avgjør om vi kommer inn på drømmestudiet eller ikke.

Det faktum at én lærer vurderer eleven gang på gang, gjør at trynefaktoren øker. Jeg mener at vi burde ha anonym retting av tentamener og større prøver. Det vil være til fordel for oss elever å bli vurdert på det vi kan, og ikke hvem vi er.

På skolen i dag er hver eneste prøve man har, bortsett fra eksamen, rettet av læreren man har i hvert enkelt fag. Dette er ikke en fordel for elever flest. Mange elever føler at de blir vurdert på andre ting enn bare det de kan. De føler at læreren vurderer dem på ting som utseende, religion, personlighet eller politisk standpunkt.

Lærernes tilbakemeldinger vil alltid være veldig viktig, og jobben de gjør er essensiell. Det er viktig for oss elever å vite hvordan vi ligger an i faget. Derfor burde lærerne rette lekser, oppgaver i timen og underveisvurderinger. Men de større vurderingene burde bli rettet anonymt.

Om prøvene blir rettet anonymt slipper vi elever å tenke på om vi fikk denne karakteren fordi vi fortjente det eller fordi vi er godt likt av læreren. Vi elever burde bli vurdert på det kan vi kan, og ikke på hvem vi er som person.

Nyheter fra Drammens Tidende