Gå til sidens hovedinnhold

Tungtrafikk til og fra fyllplass passer dårlig sammen med småbarn på vei til og fra skole

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Avgjørelsen vedrørende om søppelgiganten Lindum skal få lov til å utvide ble utsatt av Bystyret, men det er jo smått utrolig at de i det helt tatt kan vurdere å gi Lindum den tillatelsen.

Bystyret ga tidlig på 2000-tallet tillatelse til utbygging av et boligfelt på Kniveåsen og denne tillatelse både må og bør man respektere. Man kan ikke først gi en tillatelse til utbygging av et boligfelt for så etterpå å gjøre boligfeltet ubeboelig. Her er det tale om valg mellom søppelanlegg eller beboelse. Begge deler er ikke mulig!

LES OGSÅ: Si nei til utvidelsen av Lindum fyllplass!

Slike avfallsanlegg er svært brannfarlige. Bare i perioden 2016 til sommeren 2018 (på 2,5 år) har det i Norge vært ikke mindre enn 106 branner i avfallsanlegg. Disse brannene gir ofte fra seg svært giftig røyk som er helsefarlig for mennesker. Av sikkerhetsmessige grunner bør en absolutt minimumsavstand mellom et avfallsanlegg og et boligfelt være 1000 meter – noe som i dag akkurat er avstanden mellom Lindum og boligfeltet på Kniveåsen.

En utvidelse av Lindum vil bety at avstanden mellom anlegget og boligfeltet på Kniveåsen blir redusert til bare 340 meter – noe som selvsagt er en helt uakseptabel sikkerhetsavstand.

LES OGSÅ: Eksporterer flytende matavfall til Danmark: - Vi kan sende ut nærmere 1.400 tankbiler

Politikerne som skal avgjøre dette må også ta inn over seg at beboerne på Kniveåsen allerede i dag er sterkt plaget av støy, støv, lukt og tungtrafikk til og fra Lindum. Disse plagene vil bli mangedoblet ved en utvidelse av Lindum, og er nok en grunn til å avvise en utvidelse.

Lindum ønsker å utvide på et areal som i dag er landbruksareal (matjord), kun tre prosent av arealet i Norge er dyrkbar jord, og man bør være meget restriktiv med å bruke matjord til industri spesielt når det finnes andre muligheter.

Sist men ikke minst vil jeg påpeke at dette også er tale om skolevei for 5–6 åringer (og eldre). Allerede i dag er det mye tungtrafikk til og fra Lindum, og det passer unektelig dårlig sammen med småbarn på vei til og fra skole. En eventuell utvidelse av Lindum vil medføre at dette problem blir mangedoblet, og det vil da være helt uansvarlig å sende barn alene til og fra skole.

 

Må også å nevne at det ser ut til at det blir bygging av ny ungdomsskole på Lolland. Det passer svært dårlig med hundrevis av støyende lastebiler forbi en ny ungdomsskole hvor elever trenger ro for å lære.

Det virker som flere i bystyret ble tatt litt på senga, og at avgjørelsen derfor ble utsatt. Nå håper jeg at politikerne vil sette seg skikkelig inn i saken, se realitetene i øynene og stoppe utvidelsen av Lindum. Dette er rett og slett et valg mellom søppel eller mennesker. Så får vi se hva våre politikere mener er viktigst?

Det bør være et enkelt valg! Lindum kan (og bør) flyttes til en plass hvor de ikke er til sjenanse for mennesker i samme grad som i dag, hvor infrastrukturen er tilpasset de mange lastebiler som daglig kjører til og fra og hvor det er plass for de fremtidsrettede utvidelser som Lindum ønsker.

Kommentarer til denne saken