Kristin Surlien stiller et spørsmål til Senterpartiet i sittmeningsinnlegg i DT meninger som jeg mener det er viktig å svare på. Ikke nødvendigvis for igjen å bekrefte overfor Høyre og de andre partiene hvor vi står i bypakkedebatten, men for å informere innbyggerne om at vi står like stødig i denne saken som vi alltid har gjort.

Det finnes ingen saker nå, som krever at vi skal mene et ja eller nei til bompenger, ei heller utrede bompenger. Det eneste denne diskusjonen fører til, er at innbyggerne igjen må forholde seg til noe de egentlig ikke må. Ikke har vel ikke stortingsvalgkampen offisielt startet heller?

La meg nok en gang informere om at Drammen Sp ikke kommer til å stille seg bak verken utredningen eller innføringen av en bomring. Det betyr kort og godt at uansett hvilke partier som synes det er helt på sin plass å sette opp et titalls betalingsbommer rundt om i Drammens nærområder, ikke behøver å snakke med oss om denne saken. Jeg anbefaler da å ringe noen andrè.

Vi ønsker at den gode utviklingen vi har hatt de siste årene, fortjener respekt. Jeg tenker da på nullvekstmålet og at en videreføring av belønningsmidler samt økte midler for å få til fortsatt flere gode prosjekter er med på å styrke denne utvikling.

Mange av våre trafikkutfordringer bunner faktisk i en til nå ansvarsfraskrivelse fra statens side, og som dette forvaltningsleddet bør ta innover seg i større grad.

Hvordan staten skal finansiere sine veier, er for Drammen Sp knekkende likegyldig. Den diskusjonen får Stortinget ta. Det som derimot ikke er knekkende likegyldig for oss, er det faktum at det statlige eierskapet for Holmenbrua og bygging av to løp i Strømsåstunnelen, ikke har vært tatt tak i på flere tiår.

I den forbindelse er det jo også betimelig å spørre om vi noen sinne kommer til å oppleve at staten tar sitt ansvar i å løse en E 134 som går utenom Drammen, eller om det kun vil være nok penger til alle de andre kommunene oppover i Buskerud og Telemark?

Les også:

Les også

En hån fra regjeringen å tvinge Drammen til å utrede bompenger

Les også

Ap fremprovoserer helt bevisst en ny bomdebatt, kun for å skylde på regjeringen og Drammen Høyre