Hege Bakkens leder i avisa medførte godt med humring i Arbeiderpartiets rekker. Thor Sigurd (Syvaldsen, red. anm.) er en flott fyr og ombudsmann for folk i hele kommunen.Men nær sagt uavhengig av hvor flott Thor Sigurd er, så er´e grenser for hva han kan tillegges aleine.

Vi i AP har et velfungerende medlemsdemokrati. Med bla aktuelle kommunestyresaker på agendaen ved hvert medlemsmøte. Deriblant en del av de sakene som nevnes i lederartikkelen. Samt at gruppemøter både i forkant av hovedutvalg og kommunestyre er åpne for alle medlemmer.

Så noe «one man show» av disse tre «grand old men» kan det neppe være. Det er i så fall med hele Ap i ryggen.

Thor Sigurd og resten av våre folk i teknisk, ja, vi har tre til; Tonje Enersen, Arif Erkøk og Ole Lønseth, har som våre folk i alle hovedutvalg brede rammer å forholde seg til, selvfølgelig innenfor samarbeidsplattformen vi har med Sp, SV, MDG og V.

Derfor er det flott, og en styrke for lokaldemokratiet, at vi klarer å finne sammen over partilinjene når det er til det beste for folk.

I etterkant av valget var mange, Drammens Tidende også, bekymra for at vi nå hadde en posisjon som ville trumfe ting igjennom og ikke høre på alle. Når vi nå viser at samarbeid er et honnørord også i lokalpolitikken i en storkommune som Drammen, så er´e gæli det og?

Vi i Ap er iallefall godt fornøyd med å finne gode løsninger med alle når det lar seg gjøre.

Både jeg som gruppeleder og resten av våre folk vil fortsette å jobbe for det.

Jeg håper Drammens Tidende i noe større grad kan bejuble framfor kritisere og hinte om ukultur når vi gjør det vi er valgt til. Vi finner gode løsninger for innbyggerne og næringsdrivende i hele kommunen vår.