Utlendingsdirektoratet (UDI) fyller opp ett asylmottak om dagen. Regjeringens forslag til lovendringer kan forsinke prosessen med å få flyktninger bosatt.

UDI har anslått at 60.000 flyktninger kan søke asyl i Norge i løpet av kort tid. Den siste uken er det registrert mellom 257 og 512 søknader om beskyttelse hver dag, skriver VG.

Mottakene har plass til om lag 200 til 300 flyktninger.

– Vi fyller opp ett asylmottak hver dag nå, sier direktør Borghild Fløtre for mottak og retur i UDI til avisen, og legger til at de vil gå ut med ny anbudsrunde etter påsken.

Like før påsken sendte regjeringen ut på høring forslag til lovendringer knyttet til at mange tusen flyktninger skal bosettes i kommunene. Høringsfristen er allerede 12. april, men Stortinget har påskeferie, og lovendringene må vedtas før flyktningene kan fordeles på kommunene.

På samme tid er det mangel på plasser til å innlosjere det store antallet flyktninger som nå kommer, og det vil ta en til to måneder å bosette dem i kommunene, ifølge direktør Vidar Torheim i Hero Mottak.

10.753 ukrainere har så langt søkt om beskyttelse i Norge, hvorav 4.702 av søknadene er innvilget.

Norske mottak har fått kritikk for dårlige forhold. Flere steder mangler internett og nødvendig inventar som kjøleskap og vaskemaskiner. I tillegg har det blitt delt bilder som viser skitne lokaler, mugg i taket, muselort og nedslitte forhold.

– Vi har levert for dårlig. Det beklager vi. Vi tar tak i det og ordner opp, sier Torheim til VG.

(©NTB)