På det meste kom det rundt 350 ukrainske flyktninger til Norge hver dag, men i påsken var tallet nede i rundt 100, anslår UDI.

– Strømmen inn til Norge har blitt noe redusert de siste ukene, sier Stephan Mo, avdelingsdirektør for analyse- og utviklingsavdelingen i UDI, til VG.

– Det har vært noe lavere ankomster inn til Norge gjennom påsken, og EU rapporterer om at det er en økt strøm fra nabolandene inn til Ukraina igjen, fortsetter han.

UDI planlegger fortsatt ut fra et scenario om at det kommer 60.000 ukrainske flyktninger til Norge. Så langt har 13.521 flyktninger registrert seg, og UDI tror det vil bli minst 22.000 i løpet av året.

– Hvis 100 om dagen er en trend som skulle fortsette, vil du fortsatt komme til et høyt tall på slutten av året, sier Mo.

(NTB)