Koronatiltakene har vært mange det siste året. De har variert mellom lokale, regionale og nasjonale tiltak som har begrenset adgangen til å drive næringsvirksomhet og andre aktiviteter, men også i perioder pålagt virksomheter å stenge helt.

Mange er blitt permittert og mange står i fare for å bli det fremover – eller i verste fall miste jobben helt. Smittesituasjonen alene er vanskelig. Det er ikke lett for arbeidsgivere å måtte betale ut lønn når de er pålagt å stenge ned og ikke har inntekter.

Da Norge stengte ned for et år siden, innså alle partier dette. Vi ble da enige om at permitteringskostnadene for virksomhetene ble redusert fra 15 til to dager, og at lønnskostnadene ble overført til Nav. På den måten ivaretok vi både arbeidsgiverne og arbeidstakerne på en god måte. Etter sommeren så smittesituasjonen bedre ut, permitteringsreglene ble delvis tilbakeført til normalen, og det ble innført ti dagers lønnsplikt for arbeidsgiver.

Nå er imidlertid situasjonen slik at smitten igjen har økt betydelig. I februar foreslo derfor Fremskrittspartiet å tilbakeføre permitteringsplikten til to dager for å trygge norske arbeidsplasser. I mars ble det på nytt iverksatt smitteverntiltak som påla mange virksomheter å stenge ned på nytt, men uten samtidig å redusere lønnsplikten til arbeidsgiverne. Det mener Fremskrittspartiet er både urimelig og svært uheldig.

På denne bakgrunn fremmet Fremskrittspartiet derfor på nytt forslag om å redusere arbeidsgiverperioden ved permittering. Dessverre valgte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Venstre og de øvrige partiene å stemme ned dette forslaget igjen.

Fremskrittspartiet synes det er uforståelig at de øvrige partiene sier nei til å sikre at flest mulig har en arbeidsgiver å gå tilbake til når smittesituasjonen er bedret.

Les også:

Les også

Gud, hvor jeg savner allsang på bedehuset!