Eldrerådet har blitt kjent med at flere i kommunestyret uttrykker ønske om at sykehjemmet må utsettes grunnet økonomiske utfordringer.

Eldrerådet er godt kjent med de økonomiske utfordringene som kommunen står overfor.

Eldrerådet synes allikevel det er uforsvarlig å utsette byggestart av et sårt tiltrengt sykehjem. Krokstad Sykehjem var en av forutsetningene for kommunesammenslåingen og med i planene fra dag én.

Sykehjemmet er også en viktig del av den totale planen for helse- og omsorgsbygg som er utarbeidet. Drammen kommune har stor mangel på sykehjemsplasser, bygging av flere sykehjemsplasser er derfor helt nødvendig.

LES OGSÅ:

Bombe fra Senterpartiet: Vraker sykehjem – bryter samarbeidet

På årets Storbykonferansen for Eldreråd ble behovet for bygging av flere sykehjem satt på prioriteringslisten. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, som deltok på møtet, vektla også behovet for flere sykehjem i kommunene.

Ombygginger og påbygninger av eksisterende institusjoner for å få tilstrekkelige antall sykehjemsplasser vil ikke dekke behovet fremover. Prognosene på dette er helt klare.

Med en anstrengt økonomi må vi investere i sykehjemsplasser som både dekker behovet og som kan drives med økonomisk bærekraftig driftsmodell.

Rådmannen mener at det er både nødvendig og forsvarlig å følge fremdriftsplanen for Krokstad sykehjem. Derfor vil Eldrerådet så innstendig vi kan, be kommunestyret om å gå inn for rådmannens anbefaling.

Les også: