DRAMMEN: Da skal arbeidet med det første av de to elvefundamentene etter planen være ferdig. I perioden fra 15. mai til 15. september er elva fredet av hensyn til laksen, og arbeider på elvebunnen kan ikke skje da.

Men nå utelukker ikke Drammen kommunes prosjektsjef Tommy Iversen at det blir nødvendig å søke dispensasjon fra fredningsbestemmelsene. Det er Statsforvalteren som behandler en slik eventuell søknad.

– Det er noe vi håper å unngå, men hvis vi blir nødt til å søke, så er det for å få ferdig bybrua i tide, sier Iversen.

Han understreker samtidig at utfordringene man nå har ikke vil føre til at åpningen av Bybrua må utsettes.

LES OGSÅ: Se bildene fra Drammens mest beglodde arbeidsplass

Tidlig i januar

Allerede tidlig i januar ble det klart at fundamenteringen tok lengre tid enn ventet, og entreprenøren fikk grønt lys for støyende kveldsarbeider ut januar. Målet var å ta inn forsinkelsene. Det har ikke latt seg gjøre til nå, og nå er det gitt grønt lys for støyende kveldsarbeid fram til 11. mars. Mengden av støy øker imidlertid ikke, men støyen kan fordeles over en lengre periode.

De ferdige pelene består av en ytre rør som bankes ca. 30 meter ned i siltig leire, et mindre foringsrør som føres inn i og bores helt ned og inn i fjell, rundt 70 meter nede.

Har økt i omfang

Tommy Iversen forklarer at det er et sjikt med vann mellom morenemassene og fjellet, og at dette vannet muligens lekker inn mellom fjellet og enden på foringsrøret.

– Vi visste at det var et sjikt med vann der, men det betyr nødvendigvis ikke at vi ville få lekkasjer inn i pelene, forklarer Iversen.

Lekkasjene har økt i omfang etter hvert som flere peler er blitt boret. Dette betyr at vi ikke kan utelukke at lekkasjene er forårsaket av oppsprekking i berget i pelegruppen, altså grunnvann fra fjell.

LES OGSÅ: Slik lages fundamentene til den nye brua

Risikerer setninger

– Større lekkasjer må stoppes, for å unngå setninger i elvebunnen. Derfor injiserer vi masser i bunn av pelene og ut i fjellet, for å tette mellom berg og pel. Men det har vist seg at vi til nå må injisere flere runder, så arbeidet er tidkrevende, forklarer Iversen.

– I forhold til avsatt tid til pelearbeider for dette fundamentet er slakken vi hadde i starten nå spist opp av utfordringene vi har støtt på. Det kan resultere i behov for å søke dispensasjon fra bestemmelsene i tillatelsen fra Statsforvalteren, sier han.

Iversen legger ikke skjul på at det gjenstår mange arbeider som etter planen skal gjennomføres før 15. mai.

– Det gjenstår en del peler, og så skal det settes en spuntkasse rundt øvre del av pelene. Det tar tid, sier Iversen.

Mudring

Noen har fått med seg at det bobler og bruser i et område i elva. Iversen forklarer at dette er mudring rundt tømmerstokkene fra et av de gamle fundamentene.

– Meningen var å begynne dette arbeidet først til høsten, men for å gjøre så mye som mulig når man kan, setter de i gang nå, forklarer Iversen.

Han anslår at dette arbeidet vil ta en til to uker. Det suges vekk masse rundt de gamle stokkene, slik at de senere kan trekkes opp fra elva.

Den nye brua skal etter planen stå ferdig høsten 2025.