Det er både viktig og nødvendig å være åpen om psykisk helse. Spørsmålet er om det har noen negative konsekvenser å snakke fullstendig åpent om temaer som depresjon, selvmord, selvskading, angst og lignende. Er det nødvendig å spørre om den offentlige samtalen rundt psykisk helse i dag er sunn nok?

Disse spørsmålene er viktige å diskutere, da vi blir mer bevisste om hvordan vi snakker om og fremstiller psykisk helse og lidelser.

Ifølge Folkeinstituttet mister vi om lag 500 – 600 personer hvert år til selvmord, hvorav to av tre er menn.[1]
15–20 prosent av alle kvinner og 7–12 prosent av alle menn får en form for depresjon i løpet av livet sitt[2].
Videre vil rundt fem-seks prosent av befolkningen oppleve en form for angstlidelse i løpet av livet.[3]

Disse lidelsene er noe som rammer mange av oss. Det viser at vi i enda større grad må bekjempe tabuer og stigmaer rundt det å slite med sin psykiske helse.

Forfatter Maria Kjos Fonn skrev nylig i VG om problemstillingen. I artikkelen påpekte Fonn at det er nødvendig å snakke om psykiske lidelser i sammenheng med kjønn, politikk, klasse og økonomi, så vel som den «uglamorøse siden i å være syk.». Jeg er enig med Fonn. Dersom vi begynner å plassere psykisk helse inn i en større sammenheng, vil vi få et mer helhetlig bilde av virkeligheten.

Det skaper uheldige konsekvenser når man utelukkende eller i stor grad kobler psykisk helse og lidelser opp mot vakre kjendiser og bloggere med flotte blendahvite tenner, perfekte kropper, rikdom, flotte klær, sko, hus, biler, vesker osv. Som Fonn mener jeg også at den betydelige medieoppmerksomheten rundt disses liv ikke gjenspeiler hva folk flest som har utfordringer med psykiske lidelser går eller har gått igjennom.

Les også

Til alle ungdommer: Å ha skikkelig dårlige dager er helt normalt, og slett ingen sykdom

Selv om mange vil argumentere for at kjendisene kaster lys på viktige temaer, må oppmerksomheten de får nyanseres. Flere og ulike stemmer må også få oppmerksomhet idet de tar opp temaer rundt psykisk helse. De gangene jeg eller bekjente har gått igjennom vanskelige tider, har det ikke vært de vellykkede og vakre bloggerne vi har relatert oss til. Tvert imot har jeg relatert meg til de som har vist meg et helhetlig bilde av det å være et menneske som faktisk har det vondt, og som har vist meg de uglamorøse sidene av det å slite psykisk.

Hvordan kan vi så normalisere samtalen om psykisk helse på en sunn måte?

Først og fremst mener jeg at vi trenger å gjennomføre og håndheve langt flere helsefremmende tiltak enn det som blir gjort i dag.

I dag er det fortsatt slik at det knyttes en lang rekke stigmaer opp mot psykisk helse. Vi har ikke kommet i mål. Stigmaer rundt psykisk helse må ikke eksistere lenger. Det å gå til psykolog bør bli sett på som like vanlig som å gå til tannlegen eller fastlegen. Alle skoler i Norge bør innføre et fag om psykisk helse og livsmestring, og helsevesenet vårt bør bedres slik at alle de som søker hjelp ikke må sitte månedsvis i lange køer før de i det hele tatt får hjelp.

Jeg synes det likevel er viktig å ha i bakhodet at vi må være forsiktige med å normalisere vanskelige og tunge temaer i den grad at alvorligheten i det blir borte. Det å ta sitt eget liv, eller i det hele tatt vurdere det, er selvfølgelig ekstremt alvorlig.

Jeg etterlyser en mye mer bevisst mediedekning av bloggerne og kjendisene, og at det i dette øyemed blir gitt en mer nyansert gjengivelse av virkeligheten der sykdom ikke forbindes så sterkt med glamorøse mennesker med luksuriøse liv. Jeg etterlyser flere tiltak og tilbud, i særlig offentlig sektor, slik at folk flest skal få skreddersydd behandling når de har det vondt. Jeg etterlyser en mer nyansert og bevisst samtale om psykisk helse. Jeg ønsker et samfunn som har et trygt sikkerhetsnett for dem som trenger det.

Kilder:

https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/selvmord-i-norge/

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/depresjon-forekomst/

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/angsttilstander/generalisert-angst-forekomst/

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/xPWGBX/ikke-all-aapenhet-om-psykisk-helse-er-et-gode

[1]https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/selvmord-i-norge/

[2] https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/depresjon-forekomst/

[3]https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/angsttilstander/generalisert-angst-forekomst/