Krigen i Ukraina opprøralle kommuner i Viken til å ta del i det viktige arbeid med mottakelse og integrering av flyktninger som nå er i gangalle kommuner i Viken til å ta del i det viktige arbeid med mottakelse og integrering av flyktninger som nå er i gang, og som kommer til å kreve mye av myndighetene, sivilsamfunnet og innbyggere i tida framover. Flerkulturelt råd er glad for at så mange av kommunene i Viken oppskalerer mottakskapasiteten raskt, og lover å ta imot flyktningene med raushet og omsorg.

Vi forventer at barn og ungdommer som har måttet flykte fra Ukraina, tas godt imot på skolene i Viken.

Forbereder seg på ukrainske flyktninger – de første elevene på plass

Flerkulturelt råd i Viken er glad for at holdningen i befolkningen og myndighetene er positiv til mottak og integrering av flyktninger fra Ukraina. Vi ser positivt på at de vil få flyktningstatus og arbeidstillatelse fra dag én, noe som betyr at de vil ha nesten samme rettigheter som andre borgere.

Vi håper at ressursene som skal mobiliseres for å sikre mottak og integrering av flyktninger fra Ukraina, ikke er ressurser tatt fra eksisterende sårbare mennesker for å møte behovene til nye sårbare grupper.

LES OGSÅ: