Gå til sidens hovedinnhold

Uklart hva Frp egentlig mener om trygge skoleveier

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg takker Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentanter Lavrans Kierulf og Knut Gjerde for å bli med på den lille politiske påskelabyrinten jeg i gangsatte med mitt opprinnelige innlegg tidligere i uka.

Det gleder meg å høre at innlegget skapte godt humør i deres kommunestyregruppe.

Les også

Venstre blander drømmer og virkelighet

Gledelig er det også å lese at partiet vil bidra til satsning på gode offentlige tjenester lokalt og trygg økonomisk styring. Dette trenger Drammen at alle partier er med på. Vi opplever dette som ektefølt engasjement og tydelige ambisjoner fra Fremskrittspartiet.

Det som derimot er mer uklart, er hva partiet egentlig mener om trygge skoleveier. Gjerde og Kierulf skriver at partiet stemte for trafikksikkerhetsplanen, men lar være å nevne tillegget og presiseringen som vi i Venstre fremmet på vegne av posisjonspartiene. Dette tillegget lyder:

Drammen kommune har som mål at alle grunnskoleelever skal ha mulighet til å gå eller sykle trygt til skolen innen 2030.

Til dette stemte Frps tre for (Gjerde, Gjerde og Eng) og de øvrige fem imot. Det var overraskende, og jeg mener dette fortjener å ettergåes.

Selv om Drammen er bedre stilt på trygge skoleveier enn mange andre kommuner, er det fortsatt store «hull» i kommunen som gjør det helt umulig for mange elever å gå eller sykle til skolen. Problemene er særlig store i Skoger og i Svelvik sør.

I Svelvik sør er det eksempelvis et strekk på rundt tre kilometer vei (FV319) og delvis 80-sone mellom Bokerøya og Sand, uten en gang en veiskulder, som er mildt sagt uaktuell som skolevei for elevene på Berger som skal til Tømmerås barneskole.

Pris per løpemeter gang- og sykkelvei estimeres i tallgrunnlaget til Riksvegutredningen 2019 å være 50.000 kroner. Viken fylkeskommune klarte i fjor å få prisen ned i 25.000 i et liknende prosjekt i Sarpsborg. Totalkostnaden vi snakker om, er uansett i eksemplet da fra 77,5 til 155 millioner kroner.

Den samme variable kostnaden påløper de øvrige «hullene» som må dekkes før alle grunnskoleelever skal ha mulighet til å gå eller sykle trygt til skolen innen 2030. Det er bare å kikke på kartene og tallene i kunnskapsgrunnlaget og finne fram kalkulatoren for å regne seg fram til sluttsummen.

Det ligger riktignok rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei inne på flere av de aktuelle veistrekkene. Dette vil sikre noe privat utbyggerbidrag. Likevel er det en stor regning å plukke opp for det offentlige.

Med dette kostnadsbildet i bakhodet: mener Frp dermed det er greit at det er sånn? Og at trygge skoleveier kun skal være forbeholdt privilegerte deler av kommunen og betinges av hvor du velger å bo?

Eller er det en urettferdighet som vi faktisk bør ha som mål å rette opp i?

Eller er partiet delt i dette spørsmålet?

Vi i posisjonen setter i hvert fall et hårete mål om at alle barn skal få dette tilbudet, og ser fram til jobben med å skaffe penger, uten at det går ut over lovpålagte tjenester.

Til slutt vil jeg runde av dette brevet med å snakke litt mer om hårete mål og store ambisjoner.

Seniorkafé i kommunal regi, eldreombud, egne kjøkken på sykehjem, opprettelse av psykiatrisk legehjelp, nye legestillinger til kvelds- og helgevakter, høyere dekning på helsesøstre og jordmødre, ny Svelvikvei, gratis parkeringsplasser for pendlere, totimers gratis parkering i Drammen, lavere parkeringsavgifter, flytte byggesaksbehandling ut av kommunens egen administrasjon, styrking av enkeltskoler, faste sosialfaglige stillinger, bedre rådgivningstjeneste, styrket vikarberedskap, styrket vedlikehold av kirker, flere studieplasser i Drammen, ny ishall, bedret anleggssituasjon.

Dette er et lite utvalg av sakene som trolig ikke er lovpålagte, men som Frp i Drammen i sitt arbeidsprogram likevel lover velgerne å jobbe for.

De fleste av oss kan nikke anerkjennende til mange av disse gode sakene.

De som har en kalkulator kan imidlertid også regne seg fram til at alt dette blir svindyrt, og nødvendigvis vil måtte gå på bekostning av andre tjenester, med mindre man finner ekstern finansiering.

Vil vi dermed argumentere for at Frp skal legge vekk disse drømmeriene og holde seg til det vi vet vi har råd til?

Nei.

For: Vi trenger drømmer og store ambisjoner! Skal vi ikke ha noen mål for lokalpolitikken utover å jobbe for et best mulig nivå på de lovpålagte tjenestene, er ikke behovet for partiene særlig stort. Da kan rådmannen like gjerne stille til valg. Elisabeth Enger kan sannsynligvis utføre dette ene, svært avgrensede oppdraget godt på egen hånd, med hjelp av sin dyktige stab.

Heldigvis er det ikke slik.

Les også:

Les også

Staten vil ikke betale: – Vi må ta en ny diskusjon om bompakke

Les også

Som syklist i Drammen ferdes du med livet som innsats

Les også

Politikerne diskuterte sykkelplan til 1,2 milliard: – Dette er galskap av kinesiske dimensjoner

Kommentarer til denne saken