Sentrale myndigheter valgte dessverre et problematisk tidspunkt å avgjøre hvorvidt gjenåpning av skoler og barnehager kan bli en realitet etter påske.

Avgjørelsen kommer onsdag. Det har ført til at blant annet Viken fylkeskommune allerede har bestemt at de videregående skolene uansett ikke åpner uka etter påske, uavhengig av hva regjeringen legger fram onsdag. Den samme konklusjonen har også Oslo og Trondheim kommune kommet til for alle sine skoler og barnehager. De mente det var nødvendig for å skape forutsigbarhet både for barn og ungdom, foreldre og de ansatte.

Utdanningsforbundet ga et klart råd til statsråden søndag: Det vil være uklokt å åpne skoler og barnehager første uka etter påske. KS var heldigvis også enig.

Det byr på vesentlig flere vanskeligheter enn kun det som handler om det rent smittevernmessig forsvarlige, selv om det selvfølgelig er helt essensielt å ta vare på sikkerheten til både elever, ansatte og foreldre.

For tidlig åpning kan fort føre til at folk tar individuelle valg som å holde egne barn hjemme, dersom man ikke helt har tillit til at avgjørelsen tar nok hensyn til sikkerheten.

De nasjonale smittevernregler som vil gjelde ellers i samfunnet, må også gjelde i skoler og barnehager. Kreves det én eller to meters avstand innendørs, er det vanskelig å se for seg at det er mulig selv å ha en delvis åpning av skoler og barnehager.

Det er rimelig utenkelig at alle restriksjoner oppheves onsdag, og dermed vil det kreve enorme ressurser å åpne fullt. Uansett trenger både skoler og barnehager tid til å forberede en eventuell gjenåpning.

En delt løsning for skolene med noen elever av gangen, høres kanskje logisk ut, men det vil også bety store kapasitetsutfordringer for skolene dersom smitteverntiltak utover det normale skal gjennomføres. Og det kan ikke forventes at de samme lærerne som underviser deler av elevgruppa på skolen, også skal klare å følge opp hjemmeskole for andre elever.

Vi får håpe sentrale myndigheter nå ikke tar forhastede avgjørelser.

Les også

Slik kan skolene åpne igjen, hvis vi tør

Les også

Skolen blir aldri den samme igjen etter korona