Resultatene fra ulveregistreringen viser at det er registrert nesten samme antall valpekull som i fjor i de helnorske revirene og grenserevirene.

Når ulver som også har tilhold i Sverige medregnes, har det totale antallet ulver påvist i Norge økt til mellom 125-129, fra 109–114 i fjor vinter, skriver Rovdata.

Av disse har 51–52 tilhold på norsk side, mens 74 til 77 oppholder seg på begge sider av riksgrensen.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4–6 årlige ulvekull i Norge og i grenserevir. Minst tre av disse skal være født i helnorske revir, og ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Det gir 8 norske kull i 2021. Den norske delbestanden er dermed over bestandsmålet også i år, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Overvåkingsperioden varte fra 1. oktober i fjor til 31. mars i år.