Forfallet av bygningsmassen tilhørende Drammens Museum ved Spiralen har pågått lenge, og nå har museumsstyret vedtatt å legge ned  Friluftsmuseet. Dette gir en lederartikkel Drammens Tidende   full støtte til.

En skulle tro at en lokalavis som er opptatt av lokalmiljøet ville stille kritiske spørsmål når kultureliten fatter sine beslutninger. Men den gang ei, det ser ut som at Drammens Tidende  mener at størrelsen på pengesekken er det som skal avgjøre om vi har råd til å ta vare på vår norske historie.

Jeg tror også museumsstyret og Drammens Tidende undervurderer grovt alle de som vil stille opp for og videreutvikle Friluftsmuseet.

Mange bygninger ble etter lengre tids lagring satt opp av dyktige folk, og framtiden for Friluftsmuseet så lysere ut.  Men, museets ledelse har over lang tid bevisst nedprioritert og neglisjert friluftsmuseet.

Det trengs ikke de store investeringene hvis man hadde hatt en vedlikeholdsplan fra dag en, og heller ikke i dag tror jeg vi snakker om millionbeløp for vedlikeholdets del.

Å utvikle en strategi for utvikling av Friluftsmuseet sammen med bystyret og byens befolkning, tror jeg heller ikke er en umulig oppgave.

Drammens Museum er tross alt en institusjon som mottar innpå 10 millioner over statsbudsjettet.

Jeg stiller også spørsmål ved lovligheten i dette vedtak. Når gaver  gis og doneres bort til en offentlig institusjon, følger det selvsagt vilkår med, vedlikeholdsansvar, klausuler for bruk og lignende. Dette kan ikke styret for Drammens Museum bare fjerne med et pennestrøk, og jeg håper at det fins kulturpolitikere og instanser, for eksempel kontrollkomiteen i Drammen kommune, som går inn og ser på   de juridiske forholdene rundt et nedleggingsvedtak. 

Det er minst like ille at Drammens Museum, styre og direktør, svikter helt i å ta vare på vår felles kulturarv og historie på mange områder, da tenker jeg blant annet på:

● Småkårsfolkets historie, husmannsvesenet, bygdekultur og utvandringsbølgene til Nord-Amerika.

● Sjøfartshistorien, seilskutetiden, Drammen som sjøfartsby, og krigsseilas gjennom to verdenskriger.

● Arbeiderbevegelsens historie, Thrane-bevegelsen med stiftingen av arbeiderforeningene, barnearbeid, kvinnenes vilkår, arbeiderklassens organisasjoner, bondeorganisasjonene,  avisenes historie og fremtredende personer.

● Industrihistorien, papirbyen, verkstedsbyen  med skipsbygging og energiproduksjon,  kranbyen og havnebyen.

● Krigshistorien  1940-45, motstandskampen, det illegale arbeidet i Drammen og Buskerud, Drammen som sentral for trykking og distribusjon av illegale aviser og sabotasjeaksjoner fra den aktive del av motstandsbevegelsen.  I tillegg Gestapo og Statspolitiets torturmetoder i Drammen.

Dette er blant annet noen av de viktige emner der jeg mener Drammens Museum svikter sitt ansvar for å levendegjøre og ivareta.

Selvsagt har også Drammens Museum sine kvaliteter som jeg setter pris på, men når de prioriterer  slik de gjør må noen  si kraftig ifra.

Ofte, når museet blir kritisert for sine handlinger, svarer direktør Thorkildsen med arrogant ordgyteri. Skal vi håpe på en smule selvinnsikt denne gangen?

Les også:

Musealisere meg her og avmusealisere meg der!

Vedtak på overtid

Ikke rør Friluftsmuseet!

Slik kan vi revitalisere Friluftsmuseet

Nedleggelse av friluftsmuseet - en aprilspøk?

En riktig avgjørelse 

Viktigere med bondekultur 

Legger ned friluftsmuseet i Bragernesåsen