(Bygdeposten)

To ganger våren 2019 skal mannen som er fra Midtfylket, hatt to samleier med ei jente på 13 år, samt to samleier og annen seksuell omgang med jenta også etter at hun var fylt 14 år.

Det var den unge jentas mor som, etter å ha sett kommunikasjonen mellom de to på datterens mobiltelefon, anmeldte forholdet til politiet.

I ett tilrettelagt avhør fortalte jenta at samleiene med kondom skjedde frivillig, slik at hun ikke hadde noe ønske om å anmelde forholdet.

Hun fortalte at mannen kjente alderen hennes, og at alderen også hadde vært et tema på Snap da hun var 12 år gammel.

Erkjente ikke straffskyld

Den unge mannen som er fire år eldre, sa i retten at det jenta fortalte ikke stemmer, og han erkjente derfor ikke straffskyld etter tiltalen.

I tidligere politiavhør har han imidlertid vedkjent seg å ha hatt sex med jenta en gang etter at hun fylte 14 år, noe han i retten benektet.

Han forklarte det med at han følte seg presset i avhøret, var sliten og ikke hadde spist. Noe som førte til at han innrømmet ved ett tilfelle å ha hatt sex med jenta etter at hun var fylt 14 år.

Ble ikke trodd

Retten fant det likevel bevist utover enhver rimelig tvil at begge samleiene skjedde, slik som jenta har forklart.

Det ble også underbygget av forklaringen til en annen jente, som hadde hatt en samtale med den fornærmede om at de to hadde hatt frivillig sex.

Retten vurderte det derfor slik at det ikke var noen tvangssituasjon utover aldersforskjellen og at hun var under 14 år.

Det som har skjedd er etter loven likevel definert som voldtekt, selv om det seksuelle var frivillig.

Idømt fengselsstraff

Mannen tidlig i 20-årene ble i Kongsberg og Eiker tingrett funnet skyldig etter tiltalen.

Da dommen falt ble han idømt en fengselsstraff på fire år og åtte måneder, samt at han innen 14 dager må betale jenta en oppreisningserstatning på 175.000 kroner.