Vi har alltid hatt behov for å kommunisere med hverandre enten det har vært gjennom samtale, dunke med klubber, signalisere med bål, bruke morseteknikken eller sende håndskrevne brev.

Det viktigste er selvfølgelig å formidle et budskap. I dag benytter vi oss av litt mer nymotens kommunikasjon. Vi ringer, mailer, tekstmelder, deltar i interaktive medier og holder kontakten med familie og venner over internett.

De "fire store" i forhold til å kommunsiere gjennom nettsamfunn er : Facebook, Twitter, Flickr og MySpace.

De er henholdsvis et sosiokulturert nettverk, mikroblogging, bildeutveksling og populærkulturformidler.

I utgangspunktet er alle sosiale nettverk, men ivaretar forskjellige interesseområder tilknyttet kommunikasjon. Og ja, denne kommunikasjonsmåten har blitt en suksess uten like. Den egner seg like godt til hverdag og fest. Til og med under Obamas presidentkampanje i fjor ble dette et avgjørende virkemiddel for å sanke velgere.

Hvorfor kommuniserer vi mer over internett og hvordan tilfredsstiller det oss?

Jeg tror det handler om at vi lever i en liten verden som er blitt liten gjennom globalisering og teknologi, samtidig som tidspresset har økt betraktelig. Vi skal ha ting gjort og det så raskt det lar seg gjøre.

Det at vi som forbrukere kan utfolde oss på egne premisser og gjennom et valgt medium, tilfredsstiller opplagt ønsket om å formidle et budskap, enkelt og greit.

I tiden fremover vil denne kommunikasjonen gjøre sine fremskritt og med tiden forsterke budskapet slik det er ment. Kvitre, kvitre!

Niclaes Grønneberg Løken (18), Drammen